Verhuizen met de kinderen na een scheiding

Wanneer beide ouders gezamenlijk belast zijn met het ouderlijk gezag moeten zij belangrijke beslissingen over het kind samen nemen. Wanneer de ene ouder wil verhuizen met de kinderen na een scheiding moet de andere ouder hiervoor dus toestemming geven. Als de achterblijvende ouder weigert met de verhuizing in te stemmen, kan de verhuizende ouder een procedure bij de rechtbank tot vervangende toestemming voor verhuizing starten.

De Hoge Raad heeft in een uitspraak van 25 april 2008 de volgende criteria opgesteld waaraan het verzoek moet worden getoetst:

  1. De noodzaak om te verhuizen;
  2. De mate waarin de verhuizing is doordacht en voorbereid;
  3. De geboden alternatieven en maatregelen om de gevolgen van de verhuizing van de minderjarige en de niet-verhuizende ouder te verzachten en/of te compenseren;
  4. De mate waarin de ouders in staat zijn om met elkaar te overleggen;
  5. De rechten van de andere ouder en de minderjarige of in het contact met elkaar in een vertrouwde omgeving;
  6. De verdeling van de zorgtaken en de continuïteit van de zorg;
  7. De frequentie van het contact tussen de minderjarige en de niet-verhuizende ouder voor en na de verhuizing;
  8. De leeftijd van de minderjarige, zijn mening en de mate waarin de minderjarige geworteld is in zijn omgeving of juist extra gewend is aan verhuizingen; en
  9. De (extra) kosten van de omgang tussen de niet-verhuizende ouder en de minderjarige na de verhuizing.

De invulling door de rechter in verhuiszaken

De uitkomst van een procedure tot vervangende toestemming voor verhuizing is moeilijk te voorspellen. Hieronder worden twee vergelijkbare zaken geschetst, die elk tot een ander oordeel hebben geleid:

De Zwitserse verhuiszaak

In deze zaak wilde de vrouw met haar kinderen naar Zwitserland verhuizen, maar de man gaf daarvoor geen toestemming. De vrouw is opnieuw getrouwd, haar man woonde in Zwitserland en had een bouwonderneming die niet kon worden verhuisd. De vrouw wilde een nieuw gezin vormen met haar nieuwe partner en pasgeboren kind. Na alle omstandigheden te hebben afgewogen, oordeelt het Gerechtshof Arnhem uiteindelijk dat de moeder toestemming krijgt om met de kinderen in Zwitserland te gaan wonen.

Een Duitse verhuiszaak

De vrouw wilde met haar kind naar Duitsland verhuizen. Ook in deze zaak had de vrouw een nieuwe partner, was zij zwanger en wilde zij een gezin vormen met haar partner en kind. In deze zaak wees het gerechtshof het verzoek van de vrouw om met haar kinderen in Duitsland te gaan wonen af. De vrouw zou de noodzaak om te verhuizen onvoldoende hebben aangetoond. Ook was niet gebleken dat zij de verhuizing goed doordacht en voorbereid had. Kortom, de vrouw voldeed niet aan alle criteria zoals hierboven genoemd.

Heeft u hulp nodig bij het starten van een procedure tot vervangende toestemming voor verhuizing? Neem dan contact op met een van onze advocaten.