Mediation is een persoonlijke keuze en “timing is everything”

By 11 februari 2022augustus 16th, 2022Advocatuur Nieuws, Mediation

MediationMediation

Partijen kunnen op elk moment tijdens het scheidingsproces ervoor kiezen om via mediation afspraken te maken over de gevolgen van de scheiding. Het moment waarop partijen besluiten om met de hulp van een mediator hun echtscheiding te regelen is van groot belang. De kans van slagen van een mediation en de mate waarin partijen tevreden zijn over de overeenkomst hangt hiermee samen. Tegelijk is er sprake van toegenomen escalatie naarmate partijen later in het scheidingsproces aan een mediationtraject zijn begonnen. Die hogere mate van escalatie is vanzelfsprekend een hindernis bij een traject waarbij partijen alsnog in samenspraak en onder begeleiding van een mediator proberen te komen tot afspraken. (1)

Onderstaande stellingen (2) kunnen u helpen bij uw oordeel of mediation voor u een manier kan zijn om uw conflict op te lossen.

Bent u bereid mee te werken aan een oplossing die in onderling overleg tot stand komt?

Denk hierbij niet aan wat de ander denkt of wil, maar ga uit van uw eigen ideeën.

Positieve stellingen

Ja, want:

 • Er bestaan mogelijkheden voor een redelijke oplossing
 • Ik heb belang bij een snelle oplossing
 • Met de andere partij(en) heb ik vaker te maken
 • Ik wil graag een oplossing op maat waar ik zelf invloed op heb
 • Het gaat ook om communicatiestoringen
 • Ik denk dat door bemiddeling ook andere conflicten die ik met de wederpartij heb, kunnen worden opgelost
 • Het kan wellicht (proces)kosten besparen

Negatieve stellingen

Nee, want:

 • Ik vind het erg belangrijk dat de rechter zich over de zaak uitspreekt
 • Een eerdere mediation poging is niet gelukt en ik wil het niet nog eens proberen
 • Ik zie geen enkele mogelijkheid tot onderhandelen, omdat…

Twijfel

Ik twijfel, want:

 • Het is onduidelijk waaraan we precies beginnen
 • Ik weet niet hoeveel ruimte er is om te onderhandelen
 • Het is moeilijk om met de wederpartij om de tafel te zitten
 • Ik zie weinig mogelijkheden.
 1. Guiaux M, ter Voert M, Zwenk F. Mediation in echtscheidingszaken: hoe eerder hoe beter. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2009 (13)
 2. https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/mediation/mediation-naast-rechtspraak/Paginas/Zelftest-mediation.aspx