Echtscheiding

Echtscheiding via de rechter

Indien u er in onderling overleg niet samen uit kunt komen, kan de rechter over alle geschilpunten de knoop doorhakken. U dient dan, door middel van een advocaat, een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank waarin u aangeeft dat u wenst te scheiden en wat uw standpunten zijn ten aanzien van de gevolgen van de echtscheiding (kinderen, alimentatie, verdeling).

De wederpartij kan dan, door middel van een eigen advocaat, een verweerschrift indienen met zijn/haar visie daarin opgenomen. Het maakt niet uit of u verzoeker of verweerder bent. De rechter bepaalt vervolgens een zittingsdatum.

U en uw advocaat krijgen op de zitting de gelegenheid om de ingenomen standpunten nogmaals toe te lichten. Voorts kunt u op de zitting ook reageren op de ingenomen standpunten van de wederpartij. De rechter kan partijen ook nog vragen stellen.

De rechter doet niet meteen een uitspraak maar doet dit een aantal weken nadat de zitting heeft plaatsgevonden. De uitspraak, beschikking genoemd, wordt aan de advocaten toegezonden. U hoeft hiervoor niet apart naar de rechtbank.

Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, of onderdelen daarvan, dan kunt u tegen de uitspraak in hoger beroep. Er wordt dan opnieuw naar de zaak gekeken door drie rechters.

Wij hebben ruime ervaring in het voeren van procedures bij de rechtbank en het gerechtshof. Mocht u nog vragen hebben of loopt er al een procedure neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.