Pensioenverevening na echtscheiding

 

Pensioenverevening na echtscheidingBij de echtscheiding zal moeten worden stilgestaan bij de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Regels ten aanzien van de verevening van het ouderdomspensioen zijn te vinden in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVP). In deze regeling is in zijn algemeenheid bepaald dat als een van de partners dan wel beiden ouderdomspensioen heeft opgebouwd, zij beiden aanspraak hebben op elkaars pensioen. Iedere partner krijgt dan de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwd pensioen.

Afwijkende afspraken over pensioenverevening na echtscheiding

Het is echter ook mogelijk om over en weer afstand te doen van het door de ander opgebouwde ouderdomspensioen. Dit kunnen partijen bijvoorbeeld overeenkomen in hun huwelijkse voorwaarden. Een andere mogelijkheid is dat partijen in mediation samen afspraken maken over het wel of niet verevenen van het ouderdomspensioen. Wilt u meer weten over mediation, kijk dan deze pagina van onze website. 

Het partnerpensioen

Daarnaast moeten partijen afspraken maken over het bijzonder partnerpensioen. In de Pensioenwet is geregeld dat uw ex-partner het tot het moment van de echtscheiding opgebouwde partnerpensioen krijgt. Als een van de partijen komt te overlijden, ontvangt de ander maandelijks het bijzonder partnerpensioen, zolang hij of zij nog leeft. Het is ook mogelijk om afstand te doen van het bijzonder partnerpensioen. Afspraken hierover kunnen partijen vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

Nadat partijen afspraken hebben gemaakt over de pensioenverevening na echtscheiding, moeten zij het pensioenfonds informeren over deze afspraken. Dit betreft dus zowel de afspraken over het ouderdomspensioen, als de afspraken over het bijzonder partnerpensioen. Ook als partijen afzien van verevening moeten zij het pensioenfonds daarover informeren. Dit is van belang om onduidelijkheid in de toekomst te voorkomen. Het pensioenfonds moet over de afspraken worden geïnformeerd binnen twee jaar na de definitieve echtscheiding.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]