Het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap

Aanvaarden of verwerpen van de nalatenschapEen erfgenaam kan een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Op deze pagina leest u wat deze drie verschillende vormen inhouden.

Zuivere aanvaarding van de nalatenschap

De eerste vorm is zuivere aanvaarding. Indien de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaardt, dan kan de erfgenaam aanspraak maken op de goederen van de nalatenschap. Hij is dan ook verantwoordelijk voor het betalen van de schulden van de nalatenschap. Het kan zijn dat er onvoldoende gelden beschikbaar zijn in de nalatenschap om alle schulden te betalen. Dan is de erfgenaam met zijn privévermogen hiervoor aansprakelijk. Dit is niet gewenst.

Verwerping van de nalatenschap

Een erfgenaam kan de nalatenschap ook verwerpen. De nalatenschap verwerpen kan door een verklaring af te leggen bij de rechtbank. Dit betekent dat de erfgenaam weigert iets uit de nalatenschap aan te nemen. Hij krijgt in dat geval helemaal niets. Zo ook niet de foto’s of andere herinneringen aan de overledene. Als de erfgenaam de nalatenschap verwerpt, dan treden zijn kinderen in zijn plaats.

Beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap

Een derde mogelijkheid is om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. De erfgenaam is dan niet met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap als deze negatief blijkt te zijn.

Als een erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaardt, dan zal de nalatenschap worden vereffend. Vereffening betekent dat de erfgenamen de goederen van de nalatenschap zullen verkopen. Daarmee zullen eventuele schulden zoveel mogelijk kunnen worden betaald. Als er verder niets geregeld is, dan zullen de erfgenamen zelf de schulden in kaart dienen te brengen. De erfgenamen moeten dan een boedelbeschrijving opmaken of laten opmaken. Dit bevat een overzicht van alle bezittingen en schulden van de overledene. Er geldt dan een strikte volgorde van schulden die de erfgenamen uit de nalatenschap moeten betalen. De rechter kan ook een vereffenaar benoemen die de vereffening regelt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]