Echtscheiding

Versterferfrecht

Als er geen testament is, dan geldt het versterferfrecht oftewel de wet. De wet regelt dan wie de erfgenamen zijn. Dit zijn achtereenvolgend:

1. De echtgenoot en de kinderen;
2. De ouders van de erflater en zijn broers en zussen;
3. De grootouders van de erflater;
4. De overgrootouders van de erflater.

Als er een echtgenoot en/of kinderen zijn dan wordt er niet meer toegekomen aan de personen onder 2, 3 en 4. Wel kan het gebeuren dat een van de kinderen van de erflater is overleden en diens kinderen dan in de plaats treden van het overleden kind. Zij erven dan staaksgewijs. Dat wil zeggen dat de (klein)kinderen tezamen dan het deel erven dat hun overleden ouder zou erven.