Het ouderlijk gezag over minderjarige kinderen

 

Het ouderlijk gezag over minderjarige kinderenHet ouderlijk gezag ziet op het nemen van belangrijke  beslissingen in het leven van een minderjarige kind, zoals schoolkeuzen, medische behandelingen, religieuze beslissingen etc. Het houdt ook in dat de verantwoordelijkheid voor het verzorgen en opvoeden van kinderen bij de juridische ouders ligt. Daarnaast bent u als ouder de wettelijk vertegenwoordiger van uw minderjarige kind. Dit betekent dat u namens uw kind uw handtekening mag zetten onder officiële documenten.

Ouderlijk gezag binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Een kind dat uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren, is automatisch erkend en de vader heeft dan ook automatisch gezag samen met de moeder. Ook na een echtscheiding blijven de ouders, in beginsel, het gezag gezamenlijk uitoefenen. Het ouderlijk gezag na echtscheiding houdt ook in dat u bijdraagt in het levensonderhoud van uw kind en zijn studiekosten. U bent daartoe verplicht, totdat uw kind 21 jaar is.

Ouderlijk gezag buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap

In deze paragraaf leest u hoe het ouderlijk gezag geregeld is buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerde partnerschap, kan de man het gezag apart aanvragen. De man kan het gezag aanvragen met behulp van een online formulier. De man heeft wel toestemming van de moeder nodig. Dit kan online worden geregeld met behulp van uw DigiD. Het aanvragen van gezamenlijk gezag kan met het volgende formulier: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Verzoek-tot-het-gezamenlijk-uitoefenen-van-het-gezag-over-een-minderjarige.pdf

Het komt voor dat een moeder weigert toestemming te geven voor het gezag van de man. In dat geval kan de man een verzoek indienen bij de rechtbank om vervangende toestemming te vragen. De man dient zich in dat geval te laten bijstaan door een advocaat.

Uit het ouderlijk gezag ontheven

Indien een ouder uit het ouderlijk gezag wordt ontheven, dan wordt er een voogd benoemd. Een voogd is iemand anders dan de ouder van het kind. Dit kan ook een instelling zijn.

Heeft u vragen over het ouderlijk gezag over minderjarige kinderen? Neem dan contact op met een van onze advocaten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]