Echtscheiding

Ouderschapsplan

Met de inwerkingtreding van de Wet op het Ouderschapsplan moeten ouders bij de echtscheiding een ouderschapsplan (laten) opstellen. Dit houdt in dat er afspraken dienen te worden gemaakt ten aanzien van het gezag, de verzorging en de opvoeding van de kinderen, de kinderalimentatie en over de wijze waarop ouders elkaar in de toekomst zullen informeren en consulteren.