Echtscheiding

Ouderschapsplan

Met de inwerkingtreding van de Wet op het Ouderschapsplan moeten ouders bij de echtscheiding een ouderschapsplan (laten) opstellen voor kinderen. Dit ouderschapsplan is enkel verplicht voor kinderen onder de achttien jaar. Het is zowel mogelijk om in onderling overleg tot een dergelijk plan te komen of hierbij de hulp in te schakelen van een mediator of advocaat. Wanneer u in de echtscheidingsprocedure geen ouderschapsplan overlegd, kan dit ertoe leiden dat u niet-ontvankelijk bent in uw verzoek. Het is dus van groot belang om zorgvuldig om te gaan met het opstellen van het ouderschapsplan.

In het ouderschapsplan dienen afspraken te worden gemaakt ten aanzien van het gezag, de verzorging en de opvoeding van de kinderen, de kinderalimentatie en over de wijze waarop ouders elkaar in de toekomst zullen informeren en consulteren. De ouders zijn verplicht om de kinderen bij het opstellen van het plan te betrekken. De kinderen hebben immers ook een stem en hun wensen moeten worden meegenomen.

Doordat de kinderen ouder worden en wijzigingen zich kunnen voordoen, kan het noodzakelijk zijn om het ouderschapsplan aan te passen. In onderling overleg is het mogelijk om de eerder gemaakte afspraken te wijzigen en in een wijzigingsouderschapsplan vast te leggen. De nieuwe afspraken mogen echter niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. In sommige gevallen kan het dus handiger zijn om de nieuwe afspraken samen met een mediator of advocaat te maken. Zo weet u immers zeker dat de afspraken in lijn zijn met de Nederlandse regels.

Indien u hulp nodig heeft met het opstellen van het ouderschapsplan of meer informatie wilt ontvangen over welke afspraken hierin moeten worden opgenomen. Neem dan contact op met een van onze mediators of advocaten.