Kosteloos juridisch advies

Ondertoezichtstelling

Als een minderjarige zodanig opgroeit dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, dan kan de kinderrechter hem onder toezichtstellen van een gezinsvoogd. Bij de ondertoezichtstelling wordt een gezinsvoogd aangesteld die hulp en steun biedt aan zowel de minderjarige kind als de ouder(s) om de bedreigingen waarvoor de ondertoezichtstelling werd uitgesproken weg te nemen.

Ter uitvoering van de taken kan de gezinsvoogd aanwijzingen geven over de verzorging en opvoeding van het kind. De ouder(s) en het kind moeten deze opvolgen. Een ondertoezichtstelling wordt voor ten hoogste één jaar bepaald. Deze kan op verzoek telkens worden verlengd door de rechter met ten hoogste één jaar.