Echtscheiding

Echtscheiding via mediation

In een mediationtraject gaat u niet naar de rechtbank maar maakt u samen de afspraken in onderling overleg over de kinderen, de alimentatie, de vermogensrechterlijke afwikkeling en de pensioenen. De mediator legt u alle opties uit zodat u samen een goede beslissing kunt nemen.  De mediator maakt van alle gesprekken een verslag zodat u nog eens de door u beiden gemaakte afspraken goed kunt nalezen en indien nodig nog kunt aanpassen of bijstellen. De mediator zal ook apart met de kinderen kunnen praten, mocht dit wenselijk en in het belang van de kinderen zijn.

Alle door u gemaakte afspraken worden uiteindelijk in een overeenkomst opgenomen, echtscheidingsconvenant genoemd, die door u beiden wordt ondertekend. Het echtscheidingsconvenant wordt vervolgens met een beknopt verzoekschrift tot echtscheiding aan de rechtbank toegezonden die, zonder zitting, de echtscheiding zal uitspreken en de door u beiden gemaakte afspraken in de uitspraak zal opnemen. U hoeft niet zelf naar de rechtbank toe. Dit proces duurt ongeveer vier tot zes weken vanaf het moment van indiening van het verzoekschrift.