Echtscheiding

Echtscheiding via mediation

Mediation is een uitstekende vorm om de gevolgen van de echtscheiding te regelen, vooral als er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn. Het leidt namelijk minder snel tot een escalatie van het conflict. Dit heeft voor kinderen veel meerwaarde. Het is voor mediation wel noodzakelijk dat beide partijen instemmen met de mediation. Een partij kan dus niet gedwongen worden om in mediation te gaan. Bovendien moeten partijen allebei een goed gevoel hebben bij de persoon van de mediator. Dit is belangrijk voor de vertrouwensrelatie.

Een bijkomend voordeel van mediation is dat het over het algemeen goedkoper is. Ook verloopt het mediationtraject vaak sneller dan een procedure bij de rechtbank. Verder is de stap naar mediation vaak minder ingrijpend dan direct een procedure starten bij de rechtbank. Tot slot is het voordeel van mediation dat partijen zelf de regie bepalen. Partijen kunnen samen afspraken wat zij maar willen, uiteraard binnen het wettelijke kader. In een procedure bij de rechtbank, zijn partijen de controle kwijt. In dat geval zal de rechter beslissingen nemen.

Bij echtscheidingsmediation vinden er gemiddeld vier gesprekken plaats. Tijdens de eerste mediationsessie wordt meestal ook tijd besteed aan de emotionele aspecten van de echtscheiding. In de volgende gesprekken komt steeds een onderwerp van de echtscheiding aan bod (kinderen, alimentatie, vermogensrechtelijke afwikkeling en pensioenen). U en uw partner bepalen de snelheid. De mediator leidt het proces. De oplossingen en afspraken maakt u zelf. U en uw partner houden dan ook de volledige regie over uw eigen zaak. De mediator is dus neutraal en onpartijdig.

Onze echtscheidingsmediators

De mediators van ons kantoor zijn ook advocaat. Dit betekent dat zij ook het verzoekschrift tot echtscheiding voor u kunnen indienen bij de rechtbank. U hoeft daarvoor dus niet apart een advocaat in te schakelen. De mediators van ons kantoor kunnen u dus van begin tot eind begeleiden in het gehele proces.