Mireille de Vries

Orthopedagoog Mireille de Vries

In sommige zaken is het gewenst dat er een orthopedagoog kan worden ingeschakeld. Daarom werkt Holstege advocaten op afroep samen met Mireille de Vries.

In 1992 is Mireille afgestudeerd in de orthopedagogiek en is lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen (NVO). Zij is mediator en Scheidingscoach. Zij staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en heeft verschillende opleidingen ter ondersteuning van kinderen in echtscheidingsituaties gevolgd (KIES en Zandkastelen).

Naast haar rol als orthopedagoog in een psychologiepraktijk werkt Mireille nauw samen met Holstege-advocaten en Mediation. Haar interesse om gezinnen te ondersteunen in de verschillende fasen van het echtscheidingstraject komt mede voort uit haar persoonlijke ervaringen.

Zij ziet veelvuldig dat het partijen binnen een scheidingstraject niet altijd lukt om samen afspraken te maken. Door onderliggende emoties verloopt de communicatie over bijvoorbeeld de omgangsregeling of afspraken rondom financiën vaak stroef. Daarnaast hebben ook de kinderen in het gezin vaak last van deze slechte communicatie. En dat allemaal terwijl ouders juist in het belang van hun kinderen willen of denken te handelen. Vaak is het niet de scheiding zélf die de kinderen schaadt, maar de wijze waarop de ouders tijdens en na dit proces met elkaar omgaan.

Mireille’s taak en kracht ligt in het ondersteunen van ex-partners om weer samen als ouders van hun kinderen te communiceren waardoor hen veel onnodig leed bespaart kan blijven. Middels specifieke kindgesprekken speelt en praat zij met kinderen om te horen waar hun zorgen en behoeften liggen. Deze zijn vaak niet duidelijk omdat kinderen loyaal willen zijn aan beide ouders. Door kinderen op gedoseerde en verantwoorde wijze te betrekken in het proces krijgen zij indirect ook een stem binnen het echtscheidingstraject.

Contactgegevens:
www.mireilledevries.nl
06-28 21 51 52