Echtscheiding

Echtscheiding

Een echtscheiding kan leiden tot verschillende emoties, zoals woede, verdriet, angst, twijfel, spijt en opluchting. Hoewel deze emoties hoog kunnen oplopen moeten de partijen belangrijke zaken regelen. Hierbij kunnen onze ervaren advocaten u adviseren en begeleiden.

Mediation

Alleen de rechter kan een echtscheiding uitspreken. Partijen kunnen via een mediationtraject gezamenlijk afspraken maken ten aanzien van de juridische gevolgen van een echtscheiding en deze afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. De rechter zal dan alleen formeel de echtscheiding uitspreken. Dit betekent dat de rechter de gevolgen van de echtscheiding, zoals deze door partijen zijn overeengekomen, in de uitspraak opneemt zonder dat er een inhoudelijke toetsing van deze afspraken plaatsvindt.

Geen overeenstemming

In bepaalde gevallen kunnen partijen geen overeenstemming bereiken. Dit is het geval wanneer er grote tegengestelde belangen een rol spelen in de echtscheiding. Indien partijen niet gezamenlijk tot overeenstemming kunnen komen over de juridische gevolgen van de echtscheiding dan zal de rechter hieromtrent beslissen in een uitspraak. De rechter zal dan wel de zaak inhoudelijk beoordelen.

De juridische gevolgen

De juridische gevolgen van een echtscheiding waar afspraken over dienen te worden gemaakt zien op de kinderen, de aanspraak op partneralimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling alsmede op de opgebouwde aanspraken uit hoofde van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De afspraken over de kinderen jonger dan achttien jaar dienen in een ouderschapsplan te worden vastgelegd. De ouders moeten de kinderen bij het opstellen van dit ouderschapsplan betrekken. Verder staan in het ouderschapsplan afspraken opgenomen over de zorg- of omgangsregeling, de informatie- en consultatieregeling, de wijze van het nemen van belangrijke beslissingen en de kinderalimentatie.

Inschrijving

Nadat de rechter een uitspraak doet op het verzoek om te scheiden, dan is de uitspraak nog niet definitief. Deze beslissing dient namelijk in het huwelijksgoederenregister van de burgerlijke stand te worden ingeschreven. De inschrijving dient binnen zes maanden na de beslissing plaats te vinden. De advocaat zorgt voor deze inschrijving.

Contact

Heeft u hulp nodig bij uw echtscheiding en bent u op zoek naar een mediator of echtscheidingsadvocaat? Neem dan contact met ons op.