Echtscheiding

Echtscheiding

Echtscheidingsadvocaat in Den Haag

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis. In dit emotionele proces is het prettig om terug te kunnen vallen op een in het familierecht gespecialiseerde scheidingsadvocaat in Den Haag die de emotionele kant goed begrijpt en met u meedenkt en op zoek gaat naar een oplossing. Hiervoor kunt u bij Holstege Advocaten en Mediation terecht. Onze echtscheidingsadvocaten te Den Haag voeren juridische procedures, geven advies of kunnen u voorzien van een second-opinion.

In Den Haag staat Holstege Advocaten en Mediation bekend als een betrouwbare partner voor mensen die op zoek zijn naar professioneel en gespecialiseerd juridisch advies bij echtscheidingszaken. Onze ervaren echtscheidingsadvocaten begrijpen de complexiteit van familiezaken en streven ernaar om cliënten met zorgvuldigheid en empathie te begeleiden tijdens deze moeilijke periode. Met een diepgaande kennis van het familierecht biedt Holstege Advocaten en Mediation de nodige ondersteuning om de belangen van elke cliënt effectief te behartigen.

Scheiden in Den Haag door middel van mediation

Door middel van mediation kan voorkomen worden dat uw zaak onnodig escaleert. Het in stand houden van een goede relatie met uw ex-partner, vooral als er kinderen bij betrokken zijn, is van groot belang. U bepaalt samen met uw ex-partner welke afspraken gemaakt moeten worden en hoe die afspraken er uit moeten zien. De mediator geeft u de juiste juridische opties en mogelijkheden aan om tot deze afspraken te komen. Lees hier meer over mediation bij een echtscheiding en de voordelen ervan. Belangrijk is wel dat beide partijen akkoord gaan met mediation. Niemand kan namelijk tot mediation worden gedwongen. Gemiddeld zijn er vier gesprekken nodig om tot een afronding van de echtscheiding door middel van mediation te komen. Onze mediators zullen deze gesprekken leiden, zodat de partners in staat kunnen worden gesteld om gezamenlijk tot afspraken te komen.

Geen overeenstemming

In bepaalde gevallen kunnen partijen niet door middel van mediation tot overeenstemming komen. Dit kan het geval zijn wanneer er grote tegengestelde belangen een rol spelen in de echtscheiding. Indien partijen niet gezamenlijk tot overeenstemming kunnen komen over de juridische gevolgen van de echtscheiding, dan dienen beide partijen afzonderlijk een eigen advocaat te benaderen. Lees hier meer over de advocatuur. De rechtbank zal de zaak inhoudelijk beoordelen en een uitspraak doen. De rechter zal vervolgens de echtscheiding uitspreken. Deze uitspraak dient vervolgens te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. De inschrijving dient binnen zes maanden nadat deze onherroepelijk is geworden te worden ingeschreven. Onze advocaten zullen voor deze inschrijving zorgdragen, waardoor de echtscheiding definitief wordt.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze echtscheidingsadvocaten in Den Haag gespecialiseerd in scheidingen zullen uw belangen behartigen en ervoor zorgen dat de echtscheiding zo goed mogelijk geregeld wordt en streven naar een duurzame oplossing. Zij kunnen u van juridisch advies voorzien en indien nodig procederen. Verder kunnen wij u informeren over de fiscale gevolgen van een echtscheiding. Daarnaast is er ook oog voor de belangen van de kinderen. Bij Holstege Advocaten en Mediation werken we samen met externe deskundigen die bij twijfel ook ingeschakeld worden, zoals een fiscaal adviseur of een orthopedagoog.

Internationale echtscheiding

Bij een internationale echtscheiding in Den Haag kunnen internationale verdragen en verordeningen een rol gaan spelen. Het is mogelijk dat buitenlands recht moet worden toegepast op bepaalde aspecten van de echtscheidingsprocedure. Een internationale echtscheiding kan dan ook complex zijn, waardoor het aan te bevelen is om een advocaat met kennis van het internationale recht in te schakelen. Holstege Advocaten en Mediation beschikt over kennis van het internationale familierecht. U kunt via de website contact opnemen met een van onze advocaten voor advies en juridische ondersteuning op dit gebied.

De juridische gevolgen

De juridische gevolgen van een scheiding in Den Haag waar afspraken over gemaakt dienen te worden betreffen zaken als de kinderen, de aanspraak op partneralimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling alsmede de opgebouwde aanspraken uit hoofde van het ouderdoms- en (bijzonder) partnerpensioen. De afspraken over de kinderen jonger dan achttien jaar dienen in een ouderschapsplan te worden vastgelegd. Lees hier meer over het ouderschapsplan. De ouders moeten de kinderen bij het opstellen van dit ouderschapsplan betrekken. Verder staan in het ouderschapsplan afspraken opgenomen over de zorg- en/of contactregeling, de informatie- en consultatieregeling, afspraken over de wijze waarop het gezag wordt uitgeoefend en afspraken over de kinderalimentatie. Lees hier meer over kinderalimentatie.

Kosten van een scheidingsadvocaat in Den Haag

Het is mogelijk om een kosteloos kennismakingsgesprek in te plannen bij onze scheidingsadvocaat in Den Haag. Dit gesprek duurt ongeveer een halfuur. Tijdens dit gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze van Holstege Advocaten en Mediation, zodat u goed kunt beoordelen of dit bij u aansluit. Na het kennismakingsgesprek is het mogelijk om een indicatie te geven van de mogelijke kosten. De uurtarieven kunnen verschillen per advocaat. Elke maand ontvangt u een rekening met een overzicht van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Contact opnemen

Bent u op zoek naar een scheidingsadvocaat in Den Haag die u kan bijstaan bij uw scheiding? Neem dan contact op met Holstege Advocaten en Mediation via telefoonnummer 070-2124391 of via e-mailadres: info@holstegeadvocatuur.nl