Echtscheiding

Testamentair erfrecht

In een testament kan de erflater bepalen wie hij tot zijn erfgenamen wil benoemen, maar ook juist wie niet. Bovendien kan de erflater een executeur benoemen in zijn testament of een bewindvoerder als er bijvoorbeeld minderjarige kinderen aanwezig zijn. Een erflater kan daarnaast ook bepalen dat er een voorwaarde of een last dient te worden verbonden aan een erfstelling.