Echtscheiding

Testamentair erfrecht

Het erfrecht valt in twee delen uiteen: het testamentair erfrecht en het wettelijke erfrecht. Bij het testamentair erfrecht is er door de erflater een testament (een uiterste wilsbeschikking) opgesteld. Met dit testament kan van het wettelijke erfrecht worden afgeweken. In een testament kunt u bepalen aan wie de woning, uw geld en belangrijke spullen zullen toekomen. Verder kunt u  beslissen wie u tot uw erfgenamen wil benoemen, maar ook juist wie niet. In uw testament kunt u bepaalde personen, zoals uw echtgenoot of kinderen, onterven. Het is echter niet mogelijk om uw kinderen volledig te onterven aangezien zij altijd aanspraak kunnen maken op hun legitieme portie. Bovendien kan de erflater een executeur benoemen in zijn testament of een bewindvoerder als er bijvoorbeeld minderjarige kinderen aanwezig zijn. Een erflater kan daarnaast ook bepalen dat er een voorwaarde of een last dient te worden verbonden aan een erfstelling.

U dient uw testament persoonlijk op te stellen. Dit betekent dat niemand anders beslissingen mag maken over de verdeling van uw nalatenschap. Ook is het niet mogelijk om iemand te machtigen om een testament voor u op te stellen.

In de meeste gevallen stelt een notaris uw uiterste wilsbeschikking op. De notaris zal uw wensen in een notariële akte opnemen. Het is ook mogelijk om zelfstandig een testament op te stellen. U dient uw wensen dan schriftelijk in een akte neer te leggen en deze akte aan de notaris af te leveren. Het is te allen tijde mogelijk om uw eerder gemaakte beslissingen in te trekken of te wijzigen. U dient de notaris hiervan op de hoogte te brengen.