Advocaat Den Haag

Naamswijziging

Naamswijziging

Een naamswijziging is mogelijk wanneer je aan bepaalde voorwaarden voldoet. De voorwaarden voor het wijzigen van de voornaam verschillen van de voorwaarden voor het wijzigen van de achternaam. Hieronder zal nader op deze verschillen worden ingegaan.

Voornaamswijziging

Het wijzigen van de voornaam kan alleen als er sprake is van gewichtige redenen. Of hier sprake van is, is afhankelijk van de omstandigheden. Gewichtige redenen om de voornaam te wijzigen zijn bijvoorbeeld:

  • Een adoptie
  • Een vreemde betekenis van de naam in Nederland of in het buitenland
  • Een geslachtswijziging
  • Het gepest worden met een voornaam
  • De religie
  • Het psychisch leiden onder een voornaam

Een verzoek tot wijziging van de voornaam kan alleen worden ingediend bij de rechtbank. De rechter beoordeelt vervolgens of er voldoende zwaarwichtig belang is om het verzoek te accepteren. Wanneer dit het geval is gaat de rechter na of de gevraagde naam wel geoorloofd is. Een voornaam mag niet ongepast zijn en niet hetzelfde zijn als een bestaande achternaam. Naast een naamswijziging kan er ook worden verzocht om een naam toe te voegen of om een naam te verwijderen. Voor een voornaamswijziging is een advocaat nodig. U kan hiervoor contact opnemen met een van onze advocaten.

Achternaamswijziging

Om de achternaam te kunnen wijzigen moet er worden voldaan aan strenge eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo gelden er bijvoorbeeld andere regels ten aanzien van het wijzigen van de achternaam van een meerderjarige en het wijzigen van een achternaam van een minderjarige. Een verzoek tot achternaamswijziging moet worden ingediend bij Dienst Justis van het ministerie van Justitie in Den Haag. Aangezien er wel aan strenge eisen moet worden voldaan wil een dergelijk verzoek worden toegewezen is het raadzaam om een van onze advocaten in te schakelen om u bij te staan.