Echtscheiding met internationale aspecten / Expats

 

In onze praktijk zien wij regelmatig dat partners uit elkaar groeien, waardoor een echtscheiding onvermijdelijk is. Dit kan lastig zijn als een of beide partners een verschillende nationaliteit heeft maar wel in Nederland woont. Is de Nederlandse rechter in zo’n geval bevoegd om kennis te nemen van het verzoek om te mogen scheiden en zo ja, welk recht zal de Nederlandse rechter dan moeten toepassen? Kan een Nederlandse uitspraak in het buitenland wel worden erkend of andersom? Een internationale echtscheiding kan grote gevolgen hebben voor het gezinsleven bijvoorbeeld in een situaties waarbij een van de partners met de kinderen naar het land van herkomst wil terugkeren. Mag dit zomaar of is er dan sprake van kindontvoering? Hoe wordt het gezag en/of omgang met de kinderen geregeld als de ouders in verschillende landen wonen? Wat geldt er ten aanzien van de alimentatie zowel voor de kinderen als voor de partner?

Hoe hoog is de alimentatie die moet worden betaald? Wat moet u of uw ex-partner regelen ten aanzien van het verblijf?Moet er een ander verblijfsvergunning worden geregeld? Kunt u na een echtscheiding nog in Nederland blijven wonen? Partners of echtgenoten willen het beste voor hun kinderen maar het wordt lastig als dit betekent dat een van beide partner of echtgenoten de kinderen veel minder zal zien.In een mediationtraject is het mogelijk om over deze ingewikkelde gevolgen maar ook over praktische zaken die bij een internationale echtscheiding horen goede afspraken te maken die recht doen aan beide ouders en de kinderen. Holstege Advocaten en Mediation zijn voor u beschikbaar in Den Haag en in Amsterdam.

U kunt onze advocaten makkelijk bereiken online, via Skype of per telefoon.

Kinderontvoering

Bij internationale kinderontvoering wordt een kind onttrokken aan het gezag van een ouder en zonder diens toestemming naar het buitenland meegenomen. Nederland is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De Nederlandse Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden houdt zich bezig met de teruggeleiding van het kind naar Nederland. Wij kunnen als advocaat u hierbij bijstaan door u te wijzen op de verschillende mogelijkheden van het recht en door met u te zoeken naar de beste oplossing.