Echtscheiding met internationale aspecten / Expats

In onze praktijk zien wij regelmatig dat partners uit elkaar groeien, waardoor een echtscheiding onvermijdelijk is. Dit kan lastig zijn als een of beide partners een verschillende nationaliteit heeft maar wel in Nederland woont.

Een echtscheiding met internationale aspecten kan verschillende vragen oproepen.  Is de Nederlandse rechter bijvoorbeeld bevoegd om kennis te nemen van het verzoek om te mogen scheiden en zo ja, welk recht zal de Nederlandse rechter dan moeten toepassen? Kan een Nederlandse uitspraak in het buitenland wel worden erkend of andersom? Een internationale echtscheiding kan grote gevolgen hebben voor het gezinsleven bijvoorbeeld in een situatie waarbij een van de partners met de kinderen naar het land van herkomst wil terugkeren. Mag dit zomaar of is er dan sprake van kindontvoering? Hoe willen de ouders het gezag en/of de omgang met de kinderen regelen als de ouders in verschillende landen wonen? Wat geldt er ten aanzien van de alimentatie zowel voor de kinderen als voor de partner?

Ten aanzien van de alimentatie is het ook van belang na te denken over de hoogte van het bedrag. Een andere belangrijke vraag in internationale echtscheidingsgevallen is: wat moet u of uw ex-partner regelen ten aanzien van het verblijf? Is er een verblijfsvergunning nodig? En kunt u na een echtscheiding nog in Nederland blijven wonen? Partners of echtgenoten willen het beste voor hun kinderen maar het wordt lastig als dit betekent dat een van beide partner of echtgenoten de kinderen veel minder zal zien.

Contact

Al met al komt er veel kijken bij internationaal familierecht. In een mediationtraject is het mogelijk om over deze ingewikkelde gevolgen maar ook over praktische zaken die bij een internationale echtscheiding horen goede afspraken te maken die recht doen aan beide ouders en de kinderen. Holstege Advocaten en Mediation zijn voor u beschikbaar in Den Haag.

U kunt onze advocaten makkelijk bereiken online, via Skype of per telefoon.

Kinderontvoering

Kinderontvoering is ook onderdeel van het internationaal familierecht. Bij een internationale kinderontvoering wordt een kind onttrokken aan het gezag van een ouder en zonder diens toestemming naar het buitenland meegenomen. Nederland is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De Nederlandse Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden houdt zich bezig met de teruggeleiding van het kind naar Nederland. Wij kunnen als advocaat u hierbij bijstaan door u te wijzen op de verschillende mogelijkheden van het recht en door met u te zoeken naar de beste oplossing.