Advocatenkantoor Den Haag

Ouders van gelijk geslacht

Het huwelijk en geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw is gelijk aan die van personen van hetzelfde geslacht. Ten aanzien van de geboorte van een kind zijn er wel verschillen.

Bij een duomoederschap heeft de wetgever er onlangs in voorzien dat duomoeders, niet zijnde geboortemoeders, in principe van rechtswege juridisch ouder zijn van een kind als dat kind binnen het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is geboren (zie hierover het artikel over DUO-moeders).

Ten aanzien van twee mannen gelden andere regels. Indien een van de mannen de biologische ouder is van het kind, dient de biologische moeder afstand te doen van het kind en kan de niet biologische vader van het kind via de stiefouderadoptie juridisch ouder worden. Hiervoor geldt wel dat de niet biologische vader die wenst te adopteren drie aaneengesloten jaren met de biologische vader moet hebben samen geleefd. In het geval van twee mannen die geen van beiden biologisch ouder zijn, kan het juridisch ouderschap worden verkregen via adoptie.