Kosteloos juridisch advies

Uithuisplaatsing

In sommige gevallen wordt de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind zodanig bedreigd dat een ingrijpende maatregel vereist is. De rechter zal dan een machtiging tot uithuisplaatsing afgeven aan de Raad voor de Kinderbescherming. De noodzaak tot uithuisplaatsing zal wel moeten blijken uit gegevens van bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg of andere betrokkenen. Het is een zeer ingrijpende maatregel waar niet lichtvaardig over gedacht wordt en slechts in zeer ernstige situaties zal worden uitgesproken door de rechter.

Het kind wordt in een dergelijk geval, voor maximaal één jaar, ondergebracht in een tehuis of bij een pleeggezin. De uithuisplaatsing kan telkens worden verlengd door de rechter voor een periode van één jaar.

In zeer acute situaties waarbij de minderjarige ernstig gevaar loopt, kan de rechtbank zonder inhoudelijke behandeling een machtiging tot uithuisplaatsing afgeven. Deze beslissing verliest zijn werking na twee weken tenzij alle belanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld om hun standpunten hierover kenbaar te maken en de rechtbank als gevolg daarvan van oordeel is dat de uithuisplaatsing moet worden voortgezet.