Advocaat Den Haag

Onderbewindstelling voor financiële beslissingen

Onderbewindstelling is een maatregel die de rechter kan opleggen in de gevallen dat een meerderjarige ten gevolge van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tot het beheer van zijn inkomen en vermogen niet of niet meer behoorlijk in staat is. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld om bepaalde of alle goederen van de onderbewindgestelde te beheren.

De bewindvoerder neemt in dit geval beslissingen over het geld en de goederen van de betrokkene. Als een persoon onder bewind staat, blijft hij of zij handelingsbekwaam. Hij of zij kan dan nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.