Adoptie van een kind

 

Adoptie betekent letterlijk: het aannemen van een kind. Als een kind wordt geadopteerd, dan worden de banden met zijn biologische ouders verbroken. Daarna ontstaat een nieuwe familieband tussen het kind en zijn adoptieouders. Daar horen dan ook allerlei wettelijke rechten en verplichtingen bij. Belangrijk bij adoptie is dat het kind niet bij zijn of haar biologische ouders kan opgroeien. Dit kind kan dan toch een gezin worden geboden. Vaak wordt ook nog gekeken of het mogelijk is om het kind onder te brengen bij een familielid.

Adoptie van een kindAdoptie van een Nederlands kind

In Nederland worden weinig kinderen ter adoptie gesteld. De adoptie moet altijd in het belang van het kind zijn. Dit is de belangrijkste voorwaarde om een Nederlands kind te kunnen adopteren. Ook moet het kind minderjarig zijn. Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind instemmen met de adoptie. Omdat aan de adoptie van Nederlandse kinderen strenge eisen worden gesteld, werden vaker kinderen uit het buitenland geadopteerd.

Deze eisen kunt u nog eens nalopen op de website van de rijksoverheid.

Een kind adopteren uit het buitenland

Sinds 8 februari 2021 is de adoptie van kinderen uit het buitenland voorlopig stopgezet. Dit is besloten naar aanleiding van een rapport van de commissie-Joustra over internationale adoptie. Uit het rapport is gebleken dat er documenten werden vervalst, dat er sprake was van kinderhandel, fraude en corruptie.

Er is nog geen termijn voor de opschorting van adoptie van kinderen uit het buitenland. Het nieuwe kabinet zal hierover moeten beslissen. Op dit moment is het worden nieuwe aanvragen om een adoptieprocedure te starten niet meer in behandeling genomen. Het is dus niet mogelijk om een kind uit het buitenland te adopteren. Dit kan alleen als u daarvoor al toestemming had gekregen.

Heeft u een vraag over adoptie? Neem dan contact op met een van onze advocaten.