Kosteloos juridisch advies

Adoptie van een kind

In Nederland worden er weinig kinderen ter adoptie gesteld. Hierdoor worden vaker kinderen in het buitenland geadopteerd. Voor de adoptie van buitenlandse kinderen geldt een aantal bijzondere vereisten, zoals onder andere verankerd in het Haags Adoptieverdrag.

Zo dienen de toekomstige adoptiefouders een beginseltoestemming van de minister van Justitie te hebben om te kunnen adopteren. Ook moet er worden voldaan aan de regels uit het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van adoptie.

Tot slot moet er ook rekening worden gehouden met de voorwaarden waaronder landen bereid zijn hun kinderen af te staan voor adoptie. Zo eisen sommige landen dat de toekomstige adoptief ouders gehuwd en niet van hetzelfde geslacht mogen zijn teneinde een kind uit dat land te mogen adopteren. Deze eisen kennen wij bijvoorbeeld niet in Nederland.