Echtscheiding

Wettelijke verdeling

Als een erfgenaam is getrouwd en geen testament heeft of in een testament de wettelijke verdeling niet heeft uitgesloten, dan verkrijgt zijn echtgenoot van rechtswege alle goederen van de nalatenschap. Dit wordt de wettelijke verdeling genoemd. De kinderen krijgen dan een geldvordering op deze echtgenoot die pas opeisbaar wordt op het moment van het overlijden van de langstlevende echtgenoot of als deze echtgenoot failliet wordt verklaard of in de wettelijke schuldsanering is beland.