Vader en kindMet de erkenning wordt geregeld dat de man de juridische vader wordt van het kind. Dit kan noodzakelijk zijn als de ouder niet met de moeder getrouwd is en geen geregistreerd partnerschap is aangegaan. Een erkenning kan zowel voor als na de geboorte van een kind plaatsvinden. De erkenning kan enkel geschieden bij een akte van de burgerlijke stand of een notariële akte. Als de man niet aan de erkenning wil meewerken, dan kan de vrouw een procedure bij de rechtbank starten. De vrouw kan dan verzoeken om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen.

Het komt ook voor dat een moeder weigert toestemming te geven om een kind te erkennen. De man kan in dat geval een verzoek om vervangende toestemming voor de erkenning indienen.

Stel dat de erkenning is geregeld en achteraf blijkt dat de man niet de biologische vader is, dan kan hij via de rechtbank de erkenning laten vernietigen. Vernietiging van de erkenning is ook mogelijk wanneer 1) de moeder oneerlijk is geweest over wie de verwekker van het kind is en 2) de erkenning onder dwang heeft plaatsgevonden.

Aangezien de erkenning van een kind binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch is geregeld, kan een gehuwde man een erkenning niet vernietigen (deze rechtshandeling heeft immers officieel niet plaats gevonden, maar vloeit voor uit het huwelijk). De gehuwde man kan wel via de rechtbank het vaderschap ontkennen. De vernietiging van de erkenning en de ontkenning van het vaderschap hebben wel hetzelfde rechtsgevolg. In beide gevallen wordt de erkenning geacht nimmer gevolg te hebben gehad.

Wanneer het onduidelijk is wie de vader van het kind is, dan zal de rechtbank doorgaans een DNA-onderzoek gelasten.