Kosteloos juridisch advies

Kinderalimentatie

Holstege (15)Het begrip kinderalimentatie

Ouders zijn op grond van de wet verplicht om in de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen te voorzien. Deze plicht vervalt niet door een scheiding. Ook na de echtscheiding blijven ouders dus financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de kinderen. Hierbij is het van belang dat er ook kinderalimentatie betaalt moet worden wanneer de ouder geen contact heeft met het kind. Het recht op alimentatie is dus niet gebonden aan het hebben van een contact/omgangsregeling.

De verplichting om bij te dragen in de kosten van de verzorging en opvoeding van een kind geldt totdat het kind 18 jaar wordt. Voor kinderen van 18 jaar tot 21 jaar moeten de ouders bijdragen in de kosten van levensonderhoud en studie van de kinderen. Het is dan wel noodzakelijk dat het kind behoeftig is. Hiervan is bijvoorbeeld geen sprake als een meerderjarig kind een uitkering/studiefinanciering ontvangt of aanvullende inkomsten heeft.

De hoogte

In een convenant kunnen ouders afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Hierbij is het niet mogelijk om af te spreken dat er geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden. De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald aan de hand van de inkomsten van de ouders, de kosten van de kinderen en de draagkracht van de ouders. Het NIBUD geeft een richtlijn over wat kinderen kosten en hierbij sluit de rechterlijke macht zich aan.

Het recht op kinderalimentatie

Niet alleen kinderen die binnen een huwelijk zijn geboren hebben recht op kinderalimentatie. Ook de verwekker is verplicht om alimentatie te betalen. Hierbij is het niet van belang dat de verwekker het kind heeft erkend. Om te kunnen bepalen of de man de verwekker is van het kind, kan een DNA-test tot duidelijkheid leiden. Naast de verwekker bestaat er voor de stiefouder ook een onderhoudsplicht voor de kinderen die bij het gezin behoren. De ouder dient dan wel met deze stiefouder te zijn getrouwd of een geregistreerd partnerschap te zijn aangegaan.

Verschillende voorwaarden

Als laatste is het van belang dat het bedrag in alimentatie volledig in geld moet worden betaald aan de ouder die het kind verzorgt en opvoedt. Door cadeaus/kleding te kopen of zakgeld te geven wordt dus niet aan de alimentatieplicht voldaan.