Echtscheiding

Advocatuur

Holstege (23)Een positieve uitkomst van een procedure begint met kwalitatief goed juridisch inhoudelijk processtuk waarbij de positie van de cliënt op de juiste manier naar voren wordt gebracht. Hieraan besteden wij veel aandacht omdat dit het verdere procesverloop van de zaak bepaalt.

Wij zijn van mening dat onze cliënten het meest gebaat zijn bij een gedegen voorbereiding van de zaak. Aangezien wij uitsluitend familierechtszaken behandelen zijn wij uiteraard ook volledig op de hoogte van de meest recente jurisprudentie op het gebied van het familierecht en hebben daarom vaak een streepje voor op andere advocaten.

Ons team staat u graag bij: