De Advocatuur

 

Holstege (23)Als partijen een mediationtraject niet kunnen voltooien of als mediation helemaal geen optie is, dan moeten zij ieder op zoek naar een eigen advocaat. Bij een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank is het immers verplicht om een advocaat in te schakelen. In de advocatuur behartig je de belangen van één partij. De advocaat komt dus alleen op voor de belangen van zijn eigen cliënt. Uiteraard ligt dit in het familierecht iets genuanceerder. De advocaten in het familierechten moeten ook de belangen van de kinderen niet uit het oog verliezen.

Een positieve uitkomst van een procedure begint met kwalitatief goed juridisch inhoudelijk processtuk. Hierin wordt de positie van de cliënt op de juiste manier naar voren gebracht. Hieraan besteden wij veel aandacht, omdat dit het verdere procesverloop van de zaak bepaalt.

Wij zijn van mening dat onze cliënten het meest gebaat zijn bij een gedegen voorbereiding van de zaak. Aangezien wij uitsluitend familie- en erfrechtszaken behandelen, zijn wij uiteraard ook volledig op de hoogte van de meest recente jurisprudentie op het gebied van het familie- en erfrecht. Daarom hebben wij vaak een streepje voor op andere advocaten.

Bent u in een familierechtszaak verwikkeld? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

Ons team staat u graag bij: