Echtscheiding

Partneralimentatie

Het recht op partneralimentatie is in de wet geregeld. Dit recht ontstaat indien de ene partner onvoldoende inkomen heeft om volledig in het eigen levensonderhoud te voorzien, maar wordt daarnaast begrensd door de draagkracht van de andere partner. De wettelijke duur voor de partneralimentatie is twaalf jaar. Echter, in onderling overleg kunnen andere afspraken hierover worden gemaakt. Het is ook mogelijk om over en weer afstand te doen van partneralimentatie.