Echtscheiding

Tarieven

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek zal worden beoordeeld in hoeverre Holstege Advocaten aansluit bij uw wensen. Het eerste half uur wordt om die reden niet bij u in rekening gebracht.

Het honorarium voor de werkzaamheden van Holstege Advocaten en Mediation varieert en is afhankelijk van de aard van de zaak, de ervaring van onze specialisten en de complexiteit van uw zaak. De uurtarieven zijn exclusief BTW en 6% kantoorkosten en verschotten (zoals onder andere griffiegeld en leges).

U ontvangt iedere maand een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.