Mediation bij echtscheiding

 

Mediation is een uitstekende vorm om de gevolgen van de echtscheiding te regelen, vooral als er kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn. Het leidt namelijk minder snel tot een escalatie van het conflict. Dit heeft voor kinderen veel meerwaarde. Het is voor mediation wel noodzakelijk dat beide partijen instemmen met de mediation. Een partij kan dus niet gedwongen worden om in mediation te gaan. Bovendien moeten partijen allebei een goed gevoel hebben bij de persoon van de mediator. Dit is belangrijk voor de vertrouwensrelatie.

Een bijkomend voordeel van mediation is dat het over het algemeen goedkoper is. Ook verloopt het mediationtraject vaak sneller dan een procedure bij de rechtbank. Verder is de stap naar mediation vaak minder ingrijpend dan direct een procedure starten bij de rechtbank. Tot slot is het voordeel van mediation dat partijen zelf de regie bepalen. Partijen kunnen samen afspraken wat zij maar willen, uiteraard binnen het wettelijke kader. In een procedure bij de rechtbank, zijn partijen de controle kwijt. In dat geval zal de rechter beslissingen nemen.

Bij echtscheidingsmediation vinden er gemiddeld vier gesprekken plaats. Tijdens de eerste mediationsessie wordt meestal ook tijd besteed aan de emotionele aspecten van de echtscheiding. In de volgende gesprekken komt steeds een onderwerp van de echtscheiding aan bod (kinderen, alimentatie, vermogensrechtelijke afwikkeling en pensioenen). U en uw partner bepalen de snelheid. De mediator leidt het proces. De oplossingen en afspraken maakt u zelf. U en uw partner houden dan ook de volledige regie over uw eigen zaak. De mediator is dus neutraal en onpartijdig.

Onze echtscheidingsmediators

De mediators van ons kantoor zijn ook advocaat. Dit betekent dat zij ook het verzoekschrift tot echtscheiding voor u kunnen indienen bij de rechtbank. U hoeft daarvoor dus niet apart een advocaat in te schakelen. De mediators van ons kantoor kunnen u dus van begin tot eind begeleiden in het gehele proces.

Heeft u vragen over het mediationproces, neem dan contact met ons op https://www.holstegeadvocatuur.nl/contact/

Voordelen van mediation

Hieronder treft u een aantal voordelen van mediation ten opzichte van het voeren van een procedure bij de rechtbank.

 • U behoudt de controle over uw eigen zaak, omdat u zelf de afspraken maakt;
 • Neutrale mediator die u begeleidt bij het proces;
 • Ruimte en tijd om alle standpunten van partijen aan bod te laten komen;
 • Er is meer aandacht voor de emotionele kant van een echtscheiding;
 • Goedkoper, sneller en efficiënter;
 • Minder strijd en minder spanningen tussen partijen;
 • Meer oog voor de belangen van de kinderen;
 • Gemaakte afspraken zijn bestendiger;
 • Vertrouwelijk, gelijkwaardig en onpartijdig;
 • Maatwerk;
 • Meer ruimte voor creatieve oplossingen die voor u beiden passend zijn;
 • Meer rust;
 • Geen zitting bij de rechtbank.

Een ander voordeel van mediation volgen bij Holstege Advocaten, is dat de mediators tegelijkertijd ook advocaat zijn. Dit betekent dat u niet apart een advocaat hoeft in te schakelen voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank. De mediator kan ook dit voor u regelen. Zij dient dan een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding in tezamen met het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan. Deze documenten komen tot stand na een positief afgerond mediationtraject.

Wilt u meer informatie over mediation, kijk dan op deze pagina op onze website.