De erkenning van een minderjarig kind

 

Het ouderlijk gezag over minderjarige kinderenErkenning binnen het huwelijk

De erkenning van een minderjarig kind is automatisch geregeld als het kind geboren wordt binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Aangezien de erkenning van een kind binnen een huwelijk of geregistreerde partnerschap automatisch is geregeld, kan een gehuwde man een erkenning niet vernietigen (deze rechtshandeling heeft namelijk officieel niet plaats gevonden, maar vloeit voor uit het huwelijk). De gehuwde man kan wel via de rechtbank het vaderschap ontkennen. De vernietiging van de erkenning en de ontkenning van het vaderschap hebben wel hetzelfde rechtsgevolg. In beide gevallen wordt het vaderschap geacht nooit gevolg te hebben gehad.

Erkenning buiten het huwelijk

Als er geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is voorafgaand aan de geboorte, dan kan de man het kind erkennen. Dit gaat via de gemeente.

Als de man niet wil meewerken aan de erkenning dan kan aan de rechtbank worden verzocht om het vaderschap gerechtelijk vast te stellen. Het komt voor dat een moeder weigert toestemming te geven om een kind te erkennen. In dat geval kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om vervangende toestemming te verkrijgen teneinde een kind te kunnen erkennen.

Stel dat de erkenning is geregeld en achteraf blijkt dat de man niet de biologische vader is, dan kan hij via de rechtbank de erkenning laten vernietigen.

In de gevallen waarin het vaderschap wordt betwist, gelast de rechtbank meestal een DNA-onderzoek.

Gevolgen erkenning van een minderjarig kind

Met de erkenning wordt geregeld dat de man de juridische vader wordt van het kind. Dit betekent dat er een juridische band ontstaat tussen de man en het kind. De erkenning van een minderjarig kind betekent ook dat er een onderhoudsplicht ontstaat totdat het kind 21 jaar is. Een ander gevolg is dat het kind de wettelijke erfgenaam wordt van de man. Op het moment van de erkenning, kiest u samen met de moeder van het kind de achternaam die het kind zal dragen. Het is ook mogelijk dat het kind de nationaliteit van de man krijgt door de erkenning. Dat is wel afhankelijk van het recht van het land waarvan de man de nationaliteit heeft.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]