Kinderen worden steeds vaker buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren.
Uit cijfers van het CBS blijkt dat veertig procent van de kinderen niet tijdens een huwelijk zijn geboren. Deze kinderen zullen niet altijd weten van wie zij afstammen. In dit artikel zal worden ingegaan op het recht op afstammingsinformatie voor deze kinderen.

Afstammingsinformatie

In beginsel kan een kind de informatie over zijn afstamming vinden op de geboorteakte. Hierop staat vermeld wie de juridische ouders van een kind zijn. Buiten het huwelijk geboren kinderen kunnen niet altijd informatie over hun biologische vader op de geboorteakte terugvinden. Dit komt doordat de biologische vader door de geboorte van een kind niet automatisch de juridische ouder van het kind wordt. Dit kan ertoe leiden dat er onduidelijkheid bestaat over wie de biologische vader van het kind is.

Het VN-kinderrechtenverdrag

Op grond van artikel 7 van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft het kind recht op informatie over zijn of haar afstamming. In dit artikel staat dat het kind het recht heeft om zijn/haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd. Dit recht op afstammingsinformatie voor kinderen is niet absoluut. Dit betekent dat de vader niet onder alle omstandigheden verplicht is om het kind te informeren over zijn afstamming of mee te werken aan een DNA-onderzoek. De biologische vader heeft immers recht op respect voor zijn privéleven. Dit recht is opgenomen in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Een recente uitspraak van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft verschillende uitspraken gedaan over het recht op afstammingsinformatie. In deze uitspraken is een afweging gemaakt tussen de belangen van de ouder en de belangen van het kind.

Recentelijk heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan om het recht op afstammingsinformatie voor kinderen nog verder te verduidelijken. In deze zaak hadden de moeder en de biologische vader een korte relatie met elkaar. Nadat deze relatie was verbroken is het kind geboren. De moeder trouwde met een andere man en hij heeft het kind erkend. De nieuwe partner van de moeder is dus de juridische vader van het kind.

Het kind heeft de biologische vader meerdere keren om een DNA-onderzoek gevraagd. De man heeft dit geweigerd. Hierdoor heeft het kind de rechtbank verzocht om de biologische vader te verplichten om mee te werken aan het afnemen van een DNA-test. De rechtbank gaat hierin mee, maar het Hof wijst de vordering af. Het kind gaat vervolgens in cassatie.

De beslissing van de Hoge Raad

De Hoge Raad stelt dat het recht op informatie over de biologische afstamming een fundamenteel recht is. Het recht op afstammingsinformatie is van belang voor het vormen en ontwikkelen van een eigen identiteit en persoonlijkheid. Tegenover het recht op afstammingsinformatie staat het recht van de biologische vader om de afstammingsrelatie verborgen te houden en het recht om niet tegen zijn wil gedwongen te worden om een DNA-test te ondergaan.

Uiteindelijk oordeelt de Hoge Raad dat het belang van het kind op afstammingsinformatie zwaarder dient te wegen dan de inbreuk die op de lichamelijke integriteit van de biologische vader wordt gemaakt door de verplichte DNA-test. De Hoge Raad heeft in 1994 al bepaald dat het recht van een meerderjarig kind om te weten wie zijn verwekker is voorgaat op het recht van de moeder om deze informatie verborgen te houden. Niet alleen is het van groot belang voor een kind om te weten van wie hij afstamt, ook heeft de moeder voor het bestaan van het kind gezorgd. De Hoge Raad volgt deze uitspraak en bepaalt dat het recht van het kind op het krijgen van informatie over zijn biologische afstamming voorgaat ondanks dat deze informatie door een DNA-test moet worden verkregen.

Verder oordeelt de Hoge Raad dat het kind geen concreet belang hoeft te hebben bij de afstammingsinformatie, zoals bijvoorbeeld het verkrijgen van informatie over erfelijke aandoeningen of het belang van familiecontact. Als laatste wordt gesteld dat het kind slechts in uitzonderlijke omstandigheden geen recht heeft op afstammingsinformatie. Het feit dat een DNA-onderzoek belastend is en een aantasting van de gezondheid van de vader oplevert is hierbij onvoldoende.

Contact

Bestaat er bij u ook onduidelijkheid over wie uw (biologische) ouder is en wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om afstammingsinformatie te verkrijgen? Neem dan contact op met een van onze advocaten.