Na een scheiding krijgen kinderen vaak te maken met nieuwe partners van hun ouders. Deze partners kunnen door kinderen op verschillende manieren worden aangesproken. Hierbij kan worden gedacht aan bonusmama, cadeau mama, extra-ouder, tweede moeder, liefmama of stiefmoeder. Ook is het mogelijk de stiefouder bij zijn of haar naam te noemen. Bovendien zijn er kinderen die hun stiefouder ‘mama’ of ‘papa’ noemen. Dit kan erg pijnlijk zijn voor de biologische ouders en zij kunnen zich hierdoor vervangen voelen. 

De standpunten van de ouders

Op 11 mei 2022 heeft de rechter een opvallende uitspraak gedaan over de benoeming van een stiefouder. In deze zaak vindt de moeder het zeer pijnlijk dat haar kind de huidige partner van haar ex-man ‘mama’ noemt en zij meent dat dit tot verwarring bij haar kind leidt. Hiertegenover stelt de vader dat de andere kinderen in het gezin zijn partner ook ‘mama’ noemen en het kind dit heeft overgenomen. Verder is hij van mening dat hij zijn kind niet kan verplichten om zijn partner geen ‘mama’ te noemen. Het kind zou hierin lastig te sturen zijn en de vader wil het kind hiervoor niet straffen. Tot slot geeft de vader aan dat het volkomen duidelijk is voor het kind dat hij maar één moeder heeft. Er bestaat volgens hem dus geen verwarring. 

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank Noord-Holland heeft bepaald dat een kind maar één moeder en één vader heeft. Volgens de rechtbank moet het voor een kind duidelijk zijn wie dit zijn. Wanneer een kind zijn stiefouder ‘mama’ noemt kan dit leiden tot verwarring. Verder draagt het exclusieve gebruik van de aanspreekvorm ‘mama’ voor de moeder eraan bij dat de band tussen het kind en de moeder niet verstoord raakt door de rol van de stiefouder in het leven van het kind. Uiteindelijk krijgt de moeder gelijk en mag alleen zij met het woord ‘mama’ worden aangesproken. De ouders moeten dit aan het kind duidelijk maken en het kind hierin begeleiden. Het is van belang het kind niet te straffen wanneer hij de stiefmoeder per ongeluk ‘mama’ noemt. 

Discussie

Over bovenstaande afweging en de beslissing van de rechtbank kan verschillend worden gedacht. Zo kan er worden gesteld dat een kind heus wel weet wie zijn echte moeder of vader is. Het aanspreken van een stiefouder met het woord ‘mama’ zal hier geen verandering in brengen. Ook kan het voor (jonge) kinderen lastig zijn om hun stiefouder bij hun voornaam te noemen, terwijl hun stief- of halfbroertjes of zusjes ‘papa’ of ‘mama’ zeggen. Aan de andere kant zou je kunnen stellen dat enkel de biologische vader of moeder de titel van papa of mama verdient. Een kind heeft immers maar één mama of papa. Voorts dient het een kind duidelijk te zijn welke rol zijn of haar stiefouder in zijn of haar leven inneemt. 

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over hoe u duidelijke afspraken kunt maken over de benoeming van nieuwe partners na een scheiding? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2022:4289