Na een verbroken relatie je kind op social media plaatsen: mag dat zomaar?

Op Facebook een foto samen met je dochtertje zetten, op Instagram een video van je kinderen delen of op Youtube een vlog met je zoon uploaden. Hoewel hier in beginsel niks mis mee lijkt te zijn kan het plaatsen van foto’s en video’s van kinderen na een echtscheiding tot discussies en knelpunten leiden. Zo kan een van de ouders het kind vaak op social media plaatsen terwijl de andere ouder de privacy van het kind wil beschermen. 

In deze blog zal nader worden ingegaan op de vraag of een ouder na een verbroken relatie een kind zomaar op social media mag plaatsen en wat een ouder ertegen kan doen wanneer hij het oneens is met de online geplaatste beelden.  

Een voorbeeld

Op 7 juli 2020 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden over een dergelijke kwestie uitspraak gedaan. In deze zaak verdiende de moeder haar inkomsten met vloggen. De kinderen (vier en zes jaar oud) werden in deze vlogs in beeld gebracht. Ook plaatste de moeder regelmatig foto’s van de kinderen op het internet. De vader was bang dat de foto’s en filmpjes online rond zouden gaan zwerven en object zouden kunnen worden van pedofilie of pestgedrag. Om die reden heeft de vader bij de rechtbank verzocht om de moeder te verbieden om in het vervolg foto’s en video’s van hun kinderen op social media te plaatsen. Verder wenste de vader dat de moeder alle huidige foto’s en video’s van de kinderen op haar social media kanalen verwijderde.

De rechtbank

De rechtbank heeft geoordeeld dat de openbare vlogs van de moeder leiden tot een schending van de privacy van de kinderen. Verder bestond er volgens de rechtbank een risico op pestgedrag, nadelige gevolgen voor het later functioneren in de maatschappij en objectivering voor pedofielen. Uiteindelijk heeft de rechtbank bepaald dat de moeder de foto’s en video’s waarop de kinderen in beeld worden gebracht verwijderd moesten worden. Verder heeft de rechtbank de moeder verboden om in de toekomst beeldmateriaal van de kinderen op internet te zetten. De moeder mag slechts foto’s en filmpjes delen op haar persoonlijke pagina, zolang zij niet meer dan 250 bezoekers heeft.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden

De vader is vervolgens tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Het Hof heeft uiteindelijk een verbod van vijf jaar voor het plaatsen van beeldmateriaal op Facebook en Instagram opgelegd. Het hof was namelijk van oordeel dat uit de voorwaarden van Facebook en Instagram volgt dat de gebruiker toestemming geeft om het beeldmateriaal verder te gebruiken en te verspreiden. Tot slot zijn de geplaatste foto’s en video’s niet in het belang van het kind omdat een kind van zes jaar niet kan overzien wat de privacy gevolgen zijn van social media. 

Mogelijkheden

Uit bovenstaande uitspraak volgt dat ouders na een scheiding niet zomaar beeldmateriaal van hun kind op internet mogen plaatsen. In principe dienen ouders met gezamenlijk gezag hier namelijk samen over te beslissen. Om procedures als de bovenstaande te voorkomen is het verstandig om bij het uiteengaan al duidelijke afspraken te maken over het plaatsen van de kinderen op bijvoorbeeld Facebook, Instagram of YouTube. Afspraken hierover kunnen in een ouderschapsplan worden vastgelegd. 

Indien u geen duidelijke afspraken heeft gemaakt en uw ex-partner tegen uw zin foto’s en filmpjes van uw kinderen  blijft plaatsen kunt u een procedure bij de rechtbank starten. De bezwaar makende ouder kan dit geschil aan de rechter voorleggen op grond van artikel 1:253a BW. De rechter toetst vervolgens aan het belang van het kind. Uit verschillende uitspraken van de rechtbank blijkt dat de privacy van het kind en de persoonlijke levenssfeer van het kind in deze zaken zwaar wegen. Dit leidt er geregeld toe dat de foto’s of video’s van het internet moeten worden gehaald. 

Heeft u nog verdere vragen of heeft u hulp nodig bij het maken van afspraken over het plaatsen van uw kinderen op social media? Neem dan contact op met een van onze mediators of advocaten. 

Leave a Reply