Omgangsregelingen tijdens de coronacrisis

By 31 maart 2020augustus 16th, 2022Advocatuur Nieuws, Echtscheiden

Omgangsregelingen tijdens de coronacrisis

 

Omgang

Omgangsregelingen tijdens de coronacrisis kunnen een extra uitdaging zijn voor ouders met kinderen die uit elkaar zijn. Steeds vaker krijgen we vragen over de omgangsregelingen en in hoeverre deze nog op dezelfde wijze kunnen worden voortgezet.

Vooropgesteld wordt dat afspraken of uitspraken over de omgangsregeling bindend zijn. Dit betekent dat ouders zich hieraan dienen te houden. Maar hoe verhoud zich dit tot de maatregelen van de overheid? Dit zijn geen eenvoudige kwesties. De ene ouder wil de kinderen graag bij zich houden. Hij is van mening zich hierdoor aan de door de overheid opgelegde regels te houden. De andere ouder wil ook graag de kinderen zien.

Contact met beide ouders

Voor kinderen is het heel belangrijk om ook in deze tijd contact te hebben met beide ouders. Het is afhankelijk van de specifieke omstandigheden of het voortzetten van de contactregeling mogelijk is. Indien er sprake is van een gezinslid met Corona, dan kan de contactregeling geen doorgang meer vinden. Dit zou ook de situatie kunnen zijn als er binnen het gezin kwetsbare ouderen woonachtig zijn of gezinsleden die in de risicogroep vallen. Als hiervan sprake is, moet dit direct met de andere ouder besproken worden. Immers, beide ouders hebben recht op contact met de kinderen maar ook een plicht om de andere ouder contact te kunnen laten hebben met de kinderen.

Fysiek of online contact

Hoewel dit contact wellicht niet fysiek kan plaatsvinden zijn er tegenwoordig veel meer mogelijkheden om het contact tussen de ene ouder en de kinderen te laten plaatsvinden. Bij kleine kinderen kunnen de ouders denken aan vaste, frequente en korte momenten waarop de andere ouder via Skype, FaceTime, Zoom toch het kind kan zien. Zing voor het slapengaan een liedje of lees een verhaaltje voor op gezette tijden. Het is voor kinderen erg fijn om de stem van de andere ouder te horen en de andere ouder te zien al is het niet fysiek. Bij oudere kinderen kunnen de ouders zelf met de kinderen spreken. De kinderen weten dan waar zij aan toe zijn.

Indien het contact wel fysiek kan plaatsvinden is het wellicht wenselijk om de regeling aan te passen. Er kan gedacht worden aan een regeling met minder overdrachtsmomenten of een tijdelijke beperkte regeling. Daarnaast merken wij dat niet alle kinderen even goed begrijpen waarom er geen, minder of anders contact is met de andere ouder. Er kunnen loyaliteitsproblemen ontstaan. Leg als ouders gezamenlijk uit wat er aan de hand is, waarom de kinderen even geen, minder of anders contact kunnen hebben met de andere ouder en dat dit niks te maken heeft met hen maar met de vreemde situatie die er nu speelt. Leg kinderen ook uit wanneer ze de andere ouder kunnen zien via Skype, FaceTime e.d. en leg hen uit dat het slechts tijdelijk is.

Dit vergt veel van ouders, helemaal als de communicatie niet soepel verloopt. Indien u dit wenst kunnen wij u hierbij helpen. De ouders kunnen tijdelijke afspraken maken en ook de gesprekken met beide ouders kunnen wij begeleiden.

Voorkomen moet worden dat een (tijdelijke) wijziging in de omgangsregeling ertoe leidt dat een ouder zich buitenspel gezet voelt. Hierover praten helpt en voorkomt veel problemen zodra alles weer in rustiger vaarwater is beland.

Wilt u meer weten over omgangsregelingen tijdens de coronacrisis, neem dan contact op met een van onze advocaten.