Lager inkomen en alimentatieverplichting?

By 21 april 2020augustus 16th, 2022Advocatuur Nieuws, Echtscheiden

Gewijzigde omstandigheden zoals corona en de alimentatieverplichting

De corona uitbraak kan uw inkomen hard raken. Een grote groep mensen maakt zich zorgen over het behoud van werk, een dalend inkomen of het helemaal wegvallen van het inkomen. Hoewel de overheid de Nederlandse bevolking te hulp schiet, zullen toch veel mensen financieel nadelige gevolgen ervaren van de coronacrisis. Wij krijgen regelmatig de vraag in hoeverre gewijzigde omstandigheden zoals corona gevolgen kunnen hebben voor de alimentatieverplichting.

Nakoming alimentatieverplichting

Het uitgangspunt van de wet is dat bestaande alimentatieverplichtingen moeten worden voortgezet en nagekomen. Alimentatieverplichtingen die door de rechtbank zijn vastgesteld of in een ouderschapsplan/echtscheidingsconvenant zijn opgenomen en door de rechtbank zijn bekrachtigd, kunnen niet zomaar worden stopgezet.

De reden hiervoor is dat deze alimentatieverplichtingen in een uitspraak staan, waardoor deze afdwingbaar zijn geworden. Dit betekent dat als u uw verplichtingen niet nakomt de alimentatieontvanger naar de deurwaarder kan gaan om dit bij u op te gaan eisen.

Belangrijk is dan ook dat u zo snel mogelijk aan de bel trekt om de alimentatie te wijzigen.

Wijziging in onderling overleg

Als u een redelijke tot goede verstandhouding heeft met uw ex-partner dan kunt u proberen om in onderling overleg tot nieuwe afspraken te komen voor wat betreft de hoogte van alimentatie. We raden u aan om nieuwe afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit voorkomt een hoop onduidelijkheid in de toekomst. U kunt dit zelf doen, waarbij u beiden een handtekening zet onder de nieuwe afspraak. Let er goed op dat u ook afspreekt voor hoe lang u de verlaagde alimentatie zal betalen. Na de coronacrisis kan het inkomen wellicht weer herstellen tot het oude niveau. Geef ook duidelijk aan dat de nieuwe alimentatieafspraak in de plaats treedt van de alimentatieafspraken genoemd in het ouderschapsplan/echtscheidingsconvenant.

Hoewel deze nieuwe alimentatieafspraak niet bekrachtigd is door de rechtbank, bindt deze afspraak partijen uiteraard wel. Komt een van u beiden de afspraak niet na, dan moet u dus alsnog naar de rechtbank om deze afdwingbaar te maken. Voor partneralimentatie mag u zelf een nieuw alimentatiebedrag afspreken, ook al wijkt u af van de berekeningsmethodiek van de rechtbank. Houd er rekening mee dat het in sommige gevallen moeilijker is om de alimentatie nogmaals te wijzigen in de toekomst.

Afwijken van de berekeningsmethodiek van de rechtbank is voor kinderalimentatie af te raden. Kinderalimentatie is namelijk van openbare orde, waardoor afspraken die afwijken van de wettelijke maatstaven als nietig beschouwd kunnen worden. Het is daarom raadzaam om voor de berekening van de kinderalimentatie aan te sluiten bij de berekeningsmethodiek van de rechtbank. Sommige websites bieden een mogelijkheid om dit voor u te berekenen. Daarbij merken we op dat de berekening van alimentatie wel maatwerk is.

(Wijzigings)procedure bij de rechtbank

Mocht u er niet uitkomen met uw ex-partner, dan kunt u altijd een verzoekschrift tot wijziging alimentatie indienen bij de rechtbank. U dient dan een eigen advocaat in te schakelen. Rechtbanken kunnen er op dit moment langer over doen om uw zaak te behandelen. Uw advocaat kan ook nog namens u proberen om voorafgaand aan de procedure bij de rechtbank een nieuwe regeling te treffen met de advocaat van uw ex-partner. Dit zou wellicht tot een snellere oplossing kunnen leiden.

Heeft u vragen over de alimentatieverplichting in uw eigen situatie, neem dan contact op met een van onze advocaten.