Lager inkomen en alimentatieverplichting?

By 21 april 2020november 14th, 2020Advocatuur Nieuws, Echtscheiden

De corona uitbraak kan uw inkomen hard raken. Een grote groep mensen maakt zich zorgen over het behoud van werk, een dalend inkomen of het helemaal wegvallen van het inkomen. Hoewel de overheid de Nederlandse bevolking te hulp schiet, zullen toch veel mensen financieel nadelige gevolgen ervaren als gevolg van de coronacrisis. Wij krijgen regelmatig de vraag in hoeverre een inkomensverlaging gevolgen kan hebben voor de alimentatieverplichtingen.

Nakoming alimentatieverplichting

Het uitgangspunt van de wet is dat bestaande alimentatieverplichtingen moeten worden voortgezet en nagekomen. Alimentatieverplichtingen die door de rechtbank zijn vastgesteld of in een ouderschapsplan/echtscheidingsconvenant zijn opgenomen en door de rechtbank zijn bekrachtigd kunnen niet zomaar worden stopgezet.

De reden hiervoor is dat deze alimentatieverplichtingen in een uitspraak staan waardoor deze afdwingbaar zijn geworden. Dit betekent dat als u uw verplichtingen niet nakomt de alimentatieontvanger naar de deurwaarder kan gaan om dit bij u op te gaan eisen.

Belangrijk is dan ook dat u zo snel mogelijk aan de bel trekt om de alimentatie te wijzigen.

Wijziging in onderling overleg

Indien u een redelijke tot goede verstandhouding hebt met uw ex-partner dan kunt u proberen om in onderling overleg tot nieuwe afspraken te komen voor wat betreft de hoogte van alimentatie. Raadzaam is wel om nieuwe afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit voorkomt een hoop onduidelijkheid in de toekomst. U kunt dit zelf doen, waarbij u beiden een handtekening zet onder de nieuwe afspraak. Let er goed op dat u ook afspreekt voor hoe lang de verlaagde alimentatie betaald moet worden, want na de coronacrisis kan het inkomen wellicht weer herstellen tot het oude niveau. Geef ook duidelijk aan dat de nieuwe alimentatieafspraak in de plaats treedt van de alimentatieafspraken genoemd in het ouderschapsplan/echtscheidingsconvenant.

Hoewel deze nieuwe alimentatieafspraak niet bekrachtigd is door de rechtbank bindt deze afspraak partijen uiteraard wel. Hierbij wordt opgemerkt dat als deze nieuwe afspraak niet wordt nagekomen u alsnog naar de rechtbank moet om deze afdwingbaar te maken. Voor partneralimentatie mag u zelf een nieuw alimentatiebedrag afspreken ook al wijkt u af van de berekeningsmethodiek van de rechtbank. Houd er rekening mee dat het in sommige gevallen moeilijker is om de alimentatie nogmaals in de toekomst te wijzigen.

Afwijken van de berekeningsmethodiek van de rechtbank is voor kinderalimentatie af te raden. Kinderalimentatie is namelijk van openbare orde waardoor afspraken die afwijken van de wettelijke maatstaven nog wel eens als nietig worden beschouwd. Raadzaam voor het berekenen van kinderalimentatie is dan ook zoveel mogelijk aan te sluiten bij de berekeningsmethodiek van de rechtbank. Sommige websites bieden een mogelijkheid om dit voor u te berekenen al wordt opgemerkt dat het berekenen van alimentatie vrijwel altijd maatwerk is.

(Wijzigings)procedure bij de rechtbank

Indien u er niet samen met uw ex-partner uitkomt dan kunt u altijd een verzoekschrift tot wijziging alimentatie indienen bij de rechtbank. U dient zich dan tot een eigen advocaat te wenden. Let wel op dat rechtbanken er op dit moment langer over zullen doen om uw zaak te behandelen. Uw advocaat kan ook nog namens u proberen om voorafgaand aan de procedure bij de rechtbank een nieuwe regeling te treffen met de advocaat van uw ex-partner. Dit zou wellicht tot een snellere oplossing kunnen leiden.