Huwelijksvermogensrecht 29 jan 2019

By 11 maart 2019augustus 16th, 2022Advocatuur Nieuws, Echtscheiden

De nieuwe Huwelijksvermogensrecht EU-Verordening

De nieuwe Huwelijksvermogensrecht EU-VerordeningMet ingang van 29 januari 2019 is de EU-Verordening Huwelijksvermogensrecht in werking getreden.

Het doel van de EU-Verordening Huwelijksvermogensrecht

In internationale echtscheidingszaken is het vaak onduidelijk welke rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van een geschil omtrent het huwelijksvermogen, welk recht hierop van toepassing is en of en zo ja hoe een buitenlandse beslissing al dan niet in een ander land kan worden erkend en ten uitvoer worden gelegd. Het doel van de Verordeningen is om uniforme internationale privaatrechtelijke regels te hanteren voor wat betreft de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging voor wat betreft beslissingen op het gebied van huwelijksvermogen.

De aangesloten landen

De volgende 18 landen zijn aangesloten bij de Verordening:

 • Nederland
 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Finland
 • Duitsland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Italië
 • Kroatië
 • Luxemburg
 • Malta
 • Oostenrijk
 • Portugal
 • Slovenië
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

De inhoud van de EU-Verordening Huwelijksvermogensrecht

Op grond van de verordening kunnen de echtgenoten of toekomstige echtgenoten zelf overeenkomen welk recht op hun huwelijksvermogensstelsel van toepassing is. Zij kunnen bijvoorbeeld kiezen voor het recht van het land alwaar één van hen ten tijde van de keuze hun gewone verblijfplaats heeft of voor het recht van het land waarvan één van hen de nationaliteit bezit.

Op het moment dat er geen keuze is uitgebracht zal artikel 26 van de verordening worden toegepast. Daaruit volgt dat het recht zal gelden van de lidstaat waar de echtgenoten zich na het huwelijk hebben gevestigd. Wanneer zij zich niet hebben gevestigd in hetzelfde land, zal het recht van het land van de gemeenschappelijke nationaliteit gelden. Als laatste geldt het recht van het land waarmee de echtgenoten de nauwste band hebben, als de echtgenoten geen gemeenschappelijke nationaliteit hebben.

Bovendien geldt de nieuwe Verordening voor partnerschappen.

De ingangsdatum van de EU-Verordening Huwelijksvermogensrecht

Tot slot geldt de verordening voor huwelijken die op of na 29 januari 2019 zijn aangegaan. Voor eerder tot stand gekomen huwelijken geldt in Nederland het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978. Het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 is van toepassing in Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

De EU-verordening Huwelijksvermogensrecht

Heeft u een vraag over de nieuwe verordening, neem dan contact op met een van onze advocaten.