Huwelijksvermogensrecht 29 jan 2019

By 11 maart 2019november 14th, 2020Advocatuur Nieuws, Echtscheiden

Met ingang van 29 Januari 2019 is de EU-verordening Huwelijksvermogensrecht in werking getreden.

In internationale echtscheidingszaken is het vaak onduidelijk welke rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van een geschil omtrent het huwelijksvermogen, welk recht hierop van toepassing is en of en zo ja hoe een buitenlandse beslissing al dan niet in een ander land kan worden erkend en ten uitvoer worden gelegd. Het doel van de Verordeningen is om uniforme internationale privaatrechtelijke regels te hanteren voor wat betreft de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging voor wat betreft beslissingen op het gebied van huwelijksvermogen. 18 landen zijn aangesloten bij de Verordening, te weten: Nederland, België, Bulgarije, Cyprus, Finland, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Op grond van de verordening kunnen de echtgenoten of toekomstige echtgenoten zelf overeenkomen welk recht op hun huwelijksvermogensstelsel van toepassing is. Zij kunnen kiezen voor het recht van het land alwaar één van hen ten tijde van de keuze hun gewone verblijfplaats heeft of voor het recht van het land waarvan één van hen de nationaliteit bezit.

Indien er geen keuze is uitgebracht zal artikel 26 van de verordening worden toegepast. Hierin is bepaald dat het recht zal gelden van de lidstaat waar de echtgenoten zich na het huwelijk hebben gevestigd. Wanneer zij zich niet hebben gevestigd in hetzelfde land, zal het recht van het land van de gemeenschappelijke nationaliteit gelden. In de situatie dat er geen sprake is van een gemeenschappelijke nationaliteit, zal het recht gelden waarmee de echtgenoten de nauwste band hebben.

Ook voor partnerschappen geldt een nieuwe Verordening.

De Verordening geldt voor huwelijken die op of na 29 januari 2019 zijn aangegaan. Voor eerder tot stand gekomen huwelijken geldt in Nederland het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978. Het Haags huwelijksvermogensverdrag 1978 is van toepassing in Nederland, Luxemburg en Frankrijk.

De EU-verordening Huwelijksvermogensrecht:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1103