Directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners

In een nieuw wetsvoorstel zal de directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners worden geregeld. Er bestaat een onderscheid tussen gehuwden en samenlevers ten aanzien van de erkenning van en gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Het huidige recht bepaalt dat gehuwde ouders hun kind niet specifiek behoeven te erkennen of gezamenlijk gezag aan moeten vragen. Dit vloeit namelijk al van rechtswege voort uit hun huwelijk. 

Bij samenlevers moet de partner van de moeder wel het kind specifiek erkennen voordat hij of zij de juridische ouder wordt. De samenlevers moeten ook samen het verzoek tot het uitoefenen van gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. 

Op dit moment ligt er een voorstel van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden ter behandeling bij de Tweede Kamer. Dit voorstel moet leiden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Met de erkenning zal direct het gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners worden geregeld. Voor die directe koppeling gelden wel uitzonderingen zoals in het geval als een van de beide ouders onbevoegd is tot gezag. 

Dit wetsvoorstel zou samenlevers, maar vooral de partner van de moeder voor wie de erkenning en/of het gezag niet is geregeld, kunnen helpen. Na het verbreken van de samenleving is de moeder niet altijd bereid om mee te werken aan de erkenning en het gezag. Dan moet de partner van de moeder hiervoor een gang naar de rechtbank maken. Dit wetsvoorstel voorkomt dergelijke procedures. 

Officiele bekendmaking

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met een van onze advocaten.