Directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners

Er bestaat een onderscheid tussen gehuwden en samenlevers ten aanzien van de erkenning van en gezamenlijk gezag over hun kind(eren). Het huidige recht bepaalt dat gehuwde ouders hun kind niet specifiek behoeven te erkennen of gezamenlijk gezag aan moeten vragen. Dit vloeit namelijk al van rechtswege voort uit hun huwelijk. 

In het geval van samenlevers moet de partner van de moeder wel het kind specifiek erkennen voordat hij of zij de juridische ouder wordt. De samenlevers moeten ook samen het verzoek tot het uitoefenen van gezamenlijk gezag aanvragen bij de rechtbank. 

Op dit moment ligt er een voorstel van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden ter behandeling bij de Tweede Kamer. Dit voorstel moet leiden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de directe koppeling van erkenning en gezamenlijk gezag voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners. Voor die directe koppeling gelden wel uitzonderingen zoals in het geval als een van de beide ouders onbevoegd is tot gezag. 

Dit wetsvoorstel zou samenlevers en met name de partner van de moeder waarbij tijdens de samenleving de erkenning en/ of gezag niet is geregeld, kunnen helpen. Immers na het verbreken van de samenleving is de moeder niet altijd meer bereid om haar medewerking aan de erkenning en het gezag te verlenen waardoor de partner van de moeder hiervoor een gang naar de rechtbank moet maken. Dit wetsvoorstel voorkomt dergelijke procedures. 

Officiele bekendmaking