Verandert de hoogte van uw kinderalimentatie door de uitspraak van de Hoge Raad?

By 9 oktober 2015november 14th, 2020Echtscheiden, Mediation

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Kindregelingen op 1 januari 2015 is er discussie ontstaan over de vraag hoe de kinderalimentatie dient te worden berekend met inachtneming van het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop.

Naar aanleiding van die wet heeft de landelijke expertgroep van familierechters als richtlijn meegegeven dat zowel het kindgebondenbudget als de alleenstaande ouderkop in mindering dienen te worden gebracht op de behoefte van het kind.

In sommige gevallen had dit tot gevolg dat de alimentatieplichtige ouder geen kinderalimentatie behoefde te betalen, terwijl deze hiervoor wel draagkracht had.

De wenselijkheid van deze uitkomst heeft geleid tot een discussie waarop door het gerechtshof Den Haag is besloten hierover een prejudiciële vraag te stellen aan de Hoge Raad.

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad hierover uitspraak gedaan en geoordeeld dat het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop dienen te worden aangemerkt als een inkomensondersteunende maatregel die de draagkracht van de verzorgende ouder verhoogt. De behoefte van het kind wordt derhalve niet verminderd met het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop aangezien het aan de ouders is om in de behoefte van hun kind te voorzien.

Voor de berekening van kinderalimentatie heeft dit dus tot gevolg dat het kindgebondenbudget en de alleenstaande ouderkop niet langer van de behoefte worden afgterokken, maar bij het inkomen van de verzorgende ouder dienen te worden opgeteld.

Door deze uitspraak van de Hoge Raad kan het zijn dat uw kinderalimentatie opnieuw dient te worden berekend. Wilt u weten of dit voor u van toepassing is neem dan contact op met een van onze advocaten.

Bron: ECLI:NL:HR:2015:3011