Verandering van de hoogte van kinderalimentatie

By 9 oktober 2015augustus 16th, 2022Echtscheiden, Mediation

 

Vrouwe JustitiaSinds de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Kindregelingen op 1 januari 2015 is er discussie ontstaan over de vraag hoe de kinderalimentatie dient te worden berekend met inachtneming van het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop.

Naar aanleiding van die wet heeft de landelijke expertgroep van familierechters als richtlijn meegegeven dat zowel het kindgebonden budget als de alleenstaande ouderkop in mindering dienen te worden gebracht op de behoefte van het kind.

In sommige gevallen behoefde de alimentatieplichtige ouder geen kinderalimentatie te betalen, terwijl deze hiervoor wel draagkracht had.

De wenselijkheid van deze uitkomst heeft geleid tot een discussie. Dit heeft ertoe geleid dat het gerechtshof Den Haag een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad heeft gesteld.

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad hierover uitspraak gedaan. De Hoge Raad oordeelde dat het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop dienen te worden aangemerkt als een inkomensondersteunende maatregel. Dit betekent dat dit de draagkracht van de verzorgende ouder verhoogt. De behoefte van het kind wordt derhalve niet verminderd met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop aangezien het aan de ouders is om in de behoefte van hun kind te voorzien.

Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop behoeven dus niet langer van de behoefte te worden afgetrokken. Het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop dienen bij het inkomen van de verzorgende ouder te worden opgeteld.

Verandert de hoogte van uw kinderalimentatie door bovenstaande uitspraak van de Hoge Raad? Indien u hier meer informatie over wil kunt u contact opnemen met een van onze advocaten.

Bron: ECLI:NL:HR:2015:3011