Een omgangsregeling zonder family life

By 17 november 2014augustus 16th, 2022Advocatuur Nieuws

Vader en kindOok al is er geen sprake van family life of is er geen contact geweest tussen de ouder en het kind, dan kan de ouder toch recht hebben op omgang met het kind. Het is dus mogelijk om een recht op omgang te hebben  zonder dat er sprake is geweest van family life. Family life betekent dat er een nauwe persoonlijke betrekking tussen de ouder en het kind bestaat.

Recht op contact

Na een scheiding heeft het kind bij één van de ouders zijn hoofdverblijfplaats. De ouder waar het kind niet zijn hoofdverblijfplaats heeft, heeft recht op contactmomenten met het kind. Voorheen was het noodzakelijk dat deze ouder het kind ook had erkend. Zonder erkenning kon een omgangsregeling enkel worden vastgesteld wanneer er sprake was van een nauwe persoonlijke betrekking.

Een uitspraak van de rechtbank Den Haag

De rechtbank Den Haag heeft echter bepaald dat er toch recht op omgang kan zijn, als er geen sprake is van family life. Ook als er nooit contact is geweest tussen ouder en het kind kan er een recht op omgang bestaan. Er dient dan wel sprake te zijn van intended family life. Dit betekent dat de ouder van begin af aan contact of omgang met het kind heeft gewild, maar door omstandigheden niet is gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is dat de andere ouder het contact tussen het kind en de ouder tegenhoudt. Verder dient de volgende vraag te worden beantwoord: is het feit dat er geen omgang plaatsvindt een inbreuk op het recht tot bescherming van het privéleven van de ouder? Als dit het geval is zal beoordeeld dienen te worden of een omgangsregeling in het belang van het kind is.

Contact

Mocht u vragen hebben over of u recht heeft op een omgangsregeling zonder dat er sprake is geweest van family life, dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten. U kunt een e-mail sturen naar info@holstegeadvocatuur.nl of telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 070 212 4391.

Bron: ECLI:NL:RBDHA:2014:6336