De wet hervorming kinderregelingen

By 16 januari 2015augustus 16th, 2022Advocatuur Nieuws

AlimentatieNieuwe wet

Per 1 januari 2015 hebben er grote fiscale wijzigingen plaatsgevonden, die grote gevolgen kunnen hebben voor alimentatieplichtige ouders. Dit komt doordat de Wet hervorming kinderregelingen (WHK) in werking is getreden. In dit artikel vindt u meer informatie over wat de nieuwe wet inhoudt en welke gevolgen deze wet heeft voor de kinderalimentatie.

Wijzigingen

Door deze wet is de alleenstaande ouderkorting, de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand en het belastingvoordeel voor betaalde kinderalimentatie komen te vervallen. Verder is het kindgebonden budget sterk toegenomen en is de alleenstaande ouderkop ingevoerd. De verhoging van het kindgebonden budget is maximaal € 3.050,- per jaar. Door deze wijzigingen bestaat er in sommige gevallen geen aanleiding meer voor een onderhoudsbijdrage.

Berekening alimentatie

Voor het berekenen van alimentatie is de behoefte van het kind van belang. De alimentatieplichtige moet voldoende draagkracht hebben om de behoefte te kunnen betalen. Van de behoefte wordt het kindgebonden budget afgetrokken. Doordat het kindgebonden budget met de nieuwe wet wordt verhoogd, heeft het kind een lagere behoefte aan alimentatie.

Ook heeft de Wet hervorming kinderregelingen invloed op de draagkracht. Doordat het belastingvoordeel voor betaalde kinderalimentatie is komen te vervallen zal de draagkracht van degene die alimentatie moet betalen lager zijn.

Advies

Onze gespecialiseerde familierecht advocaten adviseren u graag tegen een vast tarief over de fiscale wijzigingen van de nieuwe wet en de gevolgen daarvan voor uw alimentatie. De nieuwe wet kan er namelijk toe leiden dat uw alimentatie moet worden aangepast. De alimentatie kan zowel via een procedure bij de rechtbank als in onderling overleg worden gewijzigd.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten voor meer informatie of het maken van een afspraak. Ons telefoonnummer is: 070-2124391. Het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar: info@holstegeadvocatuur.nl. Verder kunt u natuurlijk ook het contactformulier invullen op onze website.