Echtscheiding

Regelen van pensioen bij een echtscheiding

Bij de echtscheiding zal moeten worden stilgestaan bij de verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Regels ten aanzien van de verevening van het ouderdomspensioen zijn te vinden in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVP). In deze regeling is in zijn algemeenheid bepaald dat indien bij een van de partners dan wel bij beiden een ouderdomspensioen is opgebouwd, beiden partners aanspraak hebben op elkaars pensioen ter hoogte van de helft van de door de ander tijdens het huwelijkse periode opgebouwd pensioen.

Het is echter ook mogelijk om over en weer afstand te doen van het door de ander opgebouwde ouderdomspensioen.

Ook dient er een afspraak gemaakt te worden over het (bijzonder) partnerpensioen.