kantoor in den haag

Mentorschap voor persoonlijke beslissingen

Een maatregel die thans is toegesneden op de niet-vermogensrechtelijke belangen is het mentorschap. Deze maatregel wordt door de rechter opgelegd ten behoeve van een meerderjarige die als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen.

Te denken valt aan mensen die behoefte hebben aan iemand die voor hun belangen kan opkomen in de sfeer van de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Ook ten aanzien van deze maatregel geldt dat de betrokkene handelingsbekwaam blijft.