Tarieven

Holstege (125)
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek zal worden beoordeeld in hoeverre Holstege Advocaten aansluit bij uw wensen. Het eerste half uur wordt om die reden niet bij u in rekening gebracht.

Het honorarium voor de werkzaamheden van Holstege Advocaten en Mediation varieert en is afhankelijk van de aard van de zaak, de ervaring van onze specialisten en de complexiteit van uw zaak. De uurtarieven zijn exclusief BTW en 6% kantoorkosten en verschotten (zoals onder andere griffiegeld en leges).

U ontvangt iedere maand een gespecificeerde rekening voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen in aanmerking te komen voor gefinancierde rechtsbijstand, een zogenaamde toevoeging. Of u hiervoor in aanmerking komt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en /of vermogen. De inkomens en vermogensgrenzen kunt u vinden op www.rvr.org. U zult wel een eigen bijdrage verschuldigd zijn indien u in aanmerking komt voor een toevoeging. Holstege Advocaten en Mediation  behandelt tot een bepaald maximum ook zaken op basis van een toevoeging.