Echtscheiding

Verdelen en verrekenen

Indien echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd dan impliceert dit dat bij de echtscheiding alle goederen bij helfte tussen de ex-partners verdeeld dienen te worden. Ten aanzien van de schulden betekent dit dat de ex-partners na het huwelijk ieder voor de helft aansprakelijk en draagplichtig zijn voor de gemeenschappelijke schulden ongeacht wie deze zijn aangegaan.

Is het huwelijk onder huwelijkse voorwaarden aangegaan dan is het afhankelijk van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden op welke wijze de vermogensrechtelijke afwikkeling dient plaats te vinden.