Advocaat Irene de Vos

Irene de Vos is sinds 2019 werkzaam als advocaat bij Holstege Advocaten & Mediation. Zij is in 2009 afgestudeerd in Nederlands Recht, afstudeerrichting Civiel Recht, aan de Universiteit Utrecht. Na haar rechtenstudie heeft zij ervaring opgedaan als juridisch medewerker bij verschillende advocatenkantoren, gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Na een periode waarin Irene werkzaam is geweest in het bedrijf van haar familie, heeft zij thans besloten zich toe te leggen op de advocatuur.

Irene heeft tijdens haar studie grote belangstelling voor het personen- en familierecht ontwikkeld. Haar drijfveer zich te specialiseren in het personen- en familierecht is de wisselwerking tussen juridische, menselijke en emotionele aspecten en deze aspecten naar beste kunnen in goede banen te leiden. Een juridische kwestie binnen het familierecht is veelal onlosmakelijk verbonden met ingrijpende persoonlijke gevolgen op velerlei gebied, zowel juridisch als emotioneel. 

In de vaak moeilijke en emotionele fase bij het zoeken naar een oplossing voor juridische vraagstukken, is Irene betrokken en tegelijkertijd in staat om belangen van cliënten en eventueel betrokken kinderen goed voor ogen te houden. Irene is analytisch, empathisch en accuraat. Uiteindelijk doel is cliënt weer toekomstperspectief te kunnen geven en rust te kunnen bieden. Daarbij is Irene groot voorstander van het oplossen van het voorliggende probleem door middel van overleg of mediation. De route via de rechtbank is soms onafwendbaar. Zij deinst in dat geval niet terug voor het starten van een gerechtelijke procedure.

Irene richt zich enkel op het personen- en familierecht. Zij adviseert en procedeert onder meer over scheiding, alimentatie, gezag, naamswijzigingen, ouderschapsplannen en huwelijksvermogensrecht.