Werkstudent Babette Bancken

Babette zit in de afrondende fase van haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hierdoor heeft zij meer tijd om naast haar studie werkzaamheden te verrichten bij Holstege Advocaten en Mediation. Na het behalen van haar bachelor wenst Babette te starten met de master Civiel recht aan de Universiteit Leiden. 

Gedurende haar studie wordt snel duidelijk dat haar interesse ligt bij de civiele vakken en specifiek bij het familierecht. De zaken in het familierecht spelen tussen natuurlijke personen waardoor je via de advocatuur ofwel mediation mensen daadwerkelijk persoonlijk kan helpen. Een van haar redenen om Rechtsgeleerdheid te gaan studeren was dan ook om mensen te helpen. Ze wil dit graag in praktijk brengen. 

Vanaf september 2019 is Babette werkzaam bij Holstege Advocaten en Mediation. Babette verricht verschillende werkzaamheden op kantoor en leert enorm van deze praktijkervaringen. Op deze manier kan ze haar theoretische kennis toetsen aan de praktijk.