Omgangsregelingen tijdens de Coronacrisis

By 31 maart 2020november 14th, 2020Advocatuur Nieuws, Echtscheiden

De Coronamaatregelen vormen een extra uitdaging voor ouders met kinderen die uit elkaar zijn en voor wie een omgangsregeling met de kinderen geldt. Steeds vaker worden er vragen gesteld over de omgangsregelingen en in hoeverre deze nog op dezelfde wijze kunnen worden voortgezet.

Vooropgesteld wordt dat afspraken of uitspraken over de omgangsregeling bindend zijn. Dit betekent dat ouders zich hieraan dienen te houden. Echter, hoe valt dit te rijmen met de door de overheid gestelde voorwaarden van social distancing en zo veel mogelijk binnen blijven? Dit zijn geen eenvoudige kwesties. De ene ouder wil de kinderen graag bij zich houden want is van mening zich hierdoor aan de door de overheid opgelegde regels te houden. De andere ouder wil ook graag de kinderen zien.

Voor kinderen is het heel belangrijk om ook in deze tijd contact te hebben met beide ouders. Het is afhankelijk van de specifieke omstandigheden of het voortzetten van de contactregeling mogelijk is. Indien er sprake is van een gezinslid met Corona, dan kan de contactregeling geen doorgang meer vinden. Dit zou ook de situatie kunnen zijn als er binnen het gezin kwetsbare ouderen woonachtig zijn of gezinsleden die in de risicogroep vallen. Indien hiervan sprake is, dient dit direct met de andere ouder besproken te worden. Immers, beide ouders hebben recht op contact met de kinderen maar ook een plicht om de andere ouder contact te kunnen laten hebben met de kinderen.

Hoewel dit contact wellicht niet fysiek kan plaatsvinden zijn er tegenwoordig veel meer mogelijkheden om het contact tussen de ene ouder en de kinderen te laten plaatsvinden. Bij kleine kinderen zou er gedacht kunnen worden aan vaste, frequente en korte momenten waarop de andere ouder via Skype, FaceTime, Zoom toch het kind kan zien. Zing voor het slapengaan een liedje of lees een verhaaltje voor op gezette tijden. Het is voor kinderen erg fijn om de stem van de andere ouder te horen en de andere ouder te zien al is het niet fysiek. Bij oudere kinderen kan er met de kinderen zelf worden gesproken zodat de kinderen weten waar hij/zij aan toe is.

Indien het contact wel fysiek kan plaatsvinden is het wellicht wenselijk om de regeling aan te passen. Er kan gedacht worden aan een regeling met minder overdrachtsmomenten of een tijdelijke beperkte regeling. Daarnaast merken wij dat niet alle kinderen even goed begrijpen waarom er geen, minder of anders contact is met de andere ouder. Er kunnen loyaliteitsproblemen ontstaan. Leg als ouders gezamenlijk uit wat er aan de hand is, waarom de kinderen even geen, minder of anders contact kunnen hebben met de andere ouder en dat dit niks te maken heeft met hen maar met de vreemde situatie die er nu speelt. Leg kinderen ook uit wanneer ze de andere ouder kunnen zien via Skype, FaceTime e.d. en leg hen uit dat het slechts tijdelijk is.

Dit vergt veel van ouders, helemaal als de communicatie niet soepel verloopt. Indien u dit wenst kunnen wij u hierbij helpen. Er kunnen tijdelijke afspraken worden gemaakt en ook de gesprekken met beide ouders kunnen wij begeleiden.

Voorkomen dient te worden dat een tijdelijke wijziging in de omgangsregeling er toe leidt dat de andere ouder zich buitenspel gezet voelt. Hierover praten helpt en voorkomt veel problemen zodra alles weer in rustiger vaarwater is beland.