mediation

Mediation

Mediation is een uitstekende vorm om de gevolgen van de echtscheiding te regelen, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. Mediation leidt immers minder snel tot een escalatie van het conflict hetgeen voor kinderen veel meerwaarde heeft. Daarnaast is medation goedkoper en verloopt het mediationtraject vaak sneller dan een procedure bij de rechtbank.

Bij echtscheidingsmediation vinden er gemiddeld vier gesprekken plaats waarbij er per bijeenkomst een onderwerp wordt behandeld (kinderen, alimentatie, vermogensrechtelijke afwikkeling en pensioenen). U en uw partner bepalen de snelheid. De mediator leidt het proces. De oplossingen en afspraken maakt u zelf. U en uw partner houden dan ook de volledige regie over uw eigen zaak.