Kosteloos juridisch advies

Gezag

Holstege (21)Het gezag ziet toe op het nemen van gewichtige beslissingen in het leven van een minderjarige kind, zoals schoolkeuzen, medische behandelingen en religieuze beslissingen. Een kind dat uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren, is automatisch erkend en de vader heeft dan ook automatisch gezag.

Indien er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerde partnerschap dient het gezag apart te worden aangevraagd. Het gezag kan dan worden aangevraagd met toestemming van de moeder.

Het komt voor dat een moeder weigert toestemming te geven voor het gezag aan de man. In dat geval kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om vervangende toestemming.