Kosteloos juridisch advies

Erkenning

Holstege (129)Met de erkenning wordt geregeld dat de man de juridische vader wordt van het kind. Als de man niet mee wil werken aan de erkenning dan kan aan de rechtbank worden verzocht om het vaderschap gerechtelijk te laten vaststellen.

Het komt voor dat een moeder weigert toestemming te geven om een kind te erkennen. In dat geval kan een verzoek worden ingediend bij de rechtbank om vervangende toestemming te verkrijgen teneinde een kind te kunnen erkennen.

Stel dat de erkenning is geregeld en achteraf blijkt dat de man niet de biologische vader is, dan kan hij via de rechtbank de erkenning laten vernietigen.

Aangezien de erkenning van een kind binnen een huwelijk of geregistreerde partnerschap automatisch is geregeld, kan een gehuwde man een erkenning niet vernietigen (deze rechtshandeling heeft immers officieel niet plaats gevonden, maar vloeit voor uit het huwelijk). De gehuwde man kan wel via de rechtbank het vaderschap ontkennen. De vernietiging van de erkenning en de ontkenning van het vaderschap hebben wel hetzelfde rechtsgevolg. In beide gevallen wordt het vaderschap geacht nimmer gevolg te hebben gehad.

In de gevallen waarin het vaderschap wordt betwist, zal de rechtbank doorgaans een DNA-onderzoek gelasten.