Echtscheiding

Aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden

Een erfgenaam kan een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Indien de nalatenschap zuiver wordt aanvaard dan kan de erfgenaam aanspraak maken op de goederen van de nalatenschap, maar is hij ook verantwoordelijk voor het betalen van de schulden van de nalatenschap. Mochten er onvoldoende gelden beschikbaar zijn in de nalatenschap om alle schulden te betalen dan is de erfgenaam met zijn privévermogen hiervoor aansprakelijk. Dit is niet gewenst. Een erfgenaam kan de nalatenschap in dat geval ook verwerpen. Dit betekent echter wel dat de erfgenaam dan ook niets krijgt, zelfs niet de foto’s of een andere herinnering aan de overledene. Als de erfgenaam de nalatenschap verwerpt, dan treden zijn kinderen in zijn plaats. Een derde mogelijkheid is om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. De erfgenaam is dan niet met zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap als deze negatief blijkt te zijn.

Als een nalatenschap beneficiair wordt aanvaard, dan zal de nalatenschap worden vereffend. Als er verder niets geregeld is, dan zullen de erfgenamen zelf de schulden in kaart dienen te brengen. Er geldt dan een strikte volgorde van schulden die betaald moeten worden. De rechter kan ook een vereffenaar benoemen die de vereffening regelt.